Mgr Emilia Stola - strona 6

note /search

Struktura pasywów banku komercyjnego

  • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

Struktura pasywów banku komercyjnego. Pasywa Kapitał własny akcyjny rezerwowy Depozyty a vista terminowe Instrumenty kredytowe kredyty z NBP i innych banków obligacje certyfikaty depozytowe kapitał własny - stanowi niewielką część, mniej niż 10% depozyty - główne źródło finansowania mająt...

Informatyczne systemy rozliczeniowe (Sybir, Elixir)

  • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Funkcjonowanie informatycznych systemów wspomagających rozliczenia bankowe - SYBIR, ELIXIR W kwietniu 1993 roku działalność rozliczeniową rozpoczęła Krajowa Izba Rozliczeniowa . Została ona powołana przez 16 największych banków ...

System bankowy

  • Bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1008

BANKI I SYSTEM BANKOWY BANK - przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywania środków potrzebnych do sfinansowania kredytów. Do usług bankowych zaliczono : Przyjmowanie od społeczeństwa depozytów i innych funduszy podlegających zwrotowi Udziela...

System bankowy w Polsce

  • Bankowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

SYSTEM BANKOWY W POLSCE Dyskusja nad potrzebą uporządkowania spraw monetarnych i skarbowych oraz powołania banku narodowego pojawiła się w Polsce w II połowie XVIII wieku. Upadek państwa u schyłku tego stulecia uczynił ją bezprzedmiotową. Idea utworzenia banku emisyjnego powróciła w Królestwie Pols...

System gwarantowania depozytów w Polsce

  • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

System gwarantowania depozytów w Polsce - Bankowy Fundusz Gwarancyjny Utworzony został na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku. Jego działanie miało za zadanie stabilizację oraz podwyższenie wiarygodności sektora bankow...

System zabezpieczenia zwrotności kredytów

  • Bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

System zabezpieczenia zwrotności kredytów System zabezpieczania zwrotności kredytów jest elementem zarządzania ryzykiem kredytowym. Na zarządzanie ryzykiem kredytowym składa się: Rozwiązanie systemowe Ocena ryzyka indywidualnego klient...

Systemowe rozwiazania minimalizujące ryzyko kredytowe

  • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Systemowe rozwiązania minimalizujące ryzyko kredytowe Należą do nich: future swap option forward rate agreement Future jest to zobowiązanie uczestnika operacji do kupienia lub sprzedaży w określonym terminie towaru, czy papieru wartościowego o określonej ilości i jakości, wg. aktualnej ceny gie...

Tradycje polskiej bankowości

  • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1365

Tradycje polskiej bankowości Pierwsze formy bankowości w Polsce zaczęły pojawiać się w XV wieku. Pierwszy w Polsce był Bank Pobożny założony przez Piotra Skargę. Specjalizował się w udzielaniu nisko procentowych pożyczek pod zastaw nieruchom...

Transformacja polskiego systemu bankowego

  • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1414

Transformacja polskiego systemu bankowego. Bankowość wywodzi się z Włoch. Prekursorami bankierów byli średniowieczni wekslarze. „Banka” - stół przy którym dokonywano transakcje. Tradycje polskiej bankowości to początek XIX wieku. 1928r - powstał Bank Polski - pełnił funkcję Banku Centralnego. 16...

Metody i procedury windykacji

  • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Metody i procedury windykacji kredytów i restrukturyzacji tzw. złych kredytów Dochodzenie należności banku - inaczej zwane windykacją, jest działaniem podejmowanym dla odzyskania należności, wynikających z umowy o kredyt lub innych umów dotyczących usług bankowych. Postępowanie takie jest podejmowa...