Ryzyko bankowe - Ryzyko kredytowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko bankowe - Ryzyko kredytowe - strona 1 Ryzyko bankowe - Ryzyko kredytowe - strona 2

Fragment notatki:

RYZYKO BANKOWE - negatywne odchylenie - prawdopodobieństwo wystąpienia straty (synonim niepewności). Jest uzależniony od czasu.
Rozmiary ryzyka zależą od: czynniki ogólno-gospodarcze
czynniki społeczne (zachowanie klientów)
czynniki polityczne (jakieś wydarzenie)
czynniki demograficzne (stopa bezrobocia)
czynniki techniczne (stan infrastruktury)
Przyczyny wzrostu ryzyka bankowego: wzrost ryzyka finansowego w gospodarce ( wykorzystywanie kredytów na rozwój przedsięwzięć )
rosnące zapotrzebowanie na kredyty ze strony małych i średnich firm
częste zmiany w gospodarce i aktualnych aktów prawnych
rosnąca konkurencja na rynku usług bankowych
Rodzaje ryzyka bankowego: * ze względu na przyczynę wystąpienia
powodowane przez rynek
ryzyko zmian systemów politycznych i koniunkturalnych
ryzyko utraty płynności
ryzyko zmiany poziomu stopy %
ryzyko inflacji i zmian kursowych
powodowane przez klientów banku
ryzyko indywidualne
ryzyko zbiorowości
powodowane przez czynniki organizacyjno-techniczne
ryzyko organizacyjne zarządzania i doboru kadry
ryzyko techniczno-informatyczne
RYZYKO UTRATY PŁYNNOŚCI ( TERMINOWE ) aktywne - związane z istnieniem niebezpieczeństwa, że kredytobiorca nie spłaci kredytu w ogóle lub uczyni to w terminie późniejszym. Rośnie gdy więcej jest kredytobiorców.
pasywne - dotyczy wcześniejszego odebrania środków z banku niż zostało to ustalone w umowie RYZYKO STOPY % wrażliwość zaksięgowanych dochodów banku na przyszłe zmiany stopy %.
Należy ocenić typy:
ryzyko dochodu - ryzyko poniesienia straty w pozycji dochodu z oprocentowania netto, jeżeli zmiany w stopach % kredytów nie będą synchronizowane.
ryzyko inwestycji - ryzyko zmiany zaksięgowania wartości inwestycji o stałej stopie % wynikająca ze zmian w rynkowej stopie %
RYZYKO KURSOWE zagraża wszystkim operacjom bankowym zdenominowanym w walutach obcych (zwłaszcza kursy dewizowe).
Kurs wzrasta - ryzyko aktywne maleje
Kurs maleje - ryzyko pasywne wzrasta
RYZY KO KREDYTOWE ryzyko wynikające z kondycji ekonomiczno-finansowej firmy ( najważniejsze )
ryzyko związane z zawieraną transakcją
ryzyko związane z zawieraną transakcją w czasie jej trwania ( monitoring )
malejące obroty ( sprzedaż maleje - należności rosną ) - sygnały ostrzegawcze
zwroty czeków
debety


(…)

… nie będą synchronizowane.
ryzyko inwestycji - ryzyko zmiany zaksięgowania wartości inwestycji o stałej stopie % wynikająca ze zmian w rynkowej stopie %
RYZYKO KURSOWE zagraża wszystkim operacjom bankowym zdenominowanym w walutach obcych (zwłaszcza kursy dewizowe).
Kurs wzrasta - ryzyko aktywne maleje
Kurs maleje - ryzyko pasywne wzrasta
RYZYKO KREDYTOWE
ryzyko wynikające z kondycji ekonomiczno-finansowej firmy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz