Mgr Czesław Kulesza

note /search

Cofnięcie środka odoławczego- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

Cofnięcie środka odoławczego art.431§ 1 prawo cofnięcia środka odwoławczego ma podmiot który go wniósł nie ma ograniczeń czasowych możliwe jest więc aż do rozstrzygnięcia sprawy przez instancję odwoławczą nie ma szczególnej formy cofnięcia, może być w formie pisemnej albo ustnie ustawowe podmiot...

Środki zaskarżenia i ich podział

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1743

Środki zaskarżenia i ich podział wniosek zainteresowanego podmiotu, zmierzający do wywołania kontroli ściśle procesowej system środków: środki odwoławcze: zwyczajne środki nadzwyczajne środki sprzeciw i quasi sprzeciw wnioski skierowane ku uruchomieniu kontroli z urzędu Ad.1. Środki odwoławc...

Czynności końcowe w sądzie pierwszej instancji- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 742

CZYNNOŚCI KOŃCOWE W SĄDZIE PIERWSZEJ INSTANCJI przede wszystkim: doręczenie oskarżonemu odpisu wyroku: gdy będąc pozbawionym wolności i nie mając obrońcy, nie był obecny przy ogłaszaniu wyroku na rozprawie; art. 419 gdy wydano wyrok zaoczny

Czynności kontrolujśce dowody- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1120

CZYNNOŚCI KONTROLUJĄCE DOWODY polegają na sprawdzaniu ich wiarygodności: konfrontacja, czyli stawienie sobie do oczu przesłuchiwanych osób, a wie© świadka ze świadkiem, świadka z oskarżonym i podejrzanego z podejrzanym porównanie oryginałów dowodów rzeczowych z kopiami (najczęściej stosowane w o...

Dochodzenie fakultatywnie - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 378

B. Dochodzenie ma na celu uproszczenie postępowania przygotowawczego w sprawach mniejszej wagi - prowadzone jest fakultatywnie obejmuje przestępstwa należące do właściwości sądu rejonowego: zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności (przy mieniu (…) … B. Dochodzenie ma na celu uproszczenie p...

Dowody- pojęcie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1295

1. Pojęcie i rodzaj dowodów Definicje dowodu: przebieg rozumowania prowadzący do przeświadczenia o określonym stanie rzeczy ostateczny wynik procesu myślowego, mającego na celu uzyskane pewnego sądu postępowanie dowodowe, mogące zmierzać zarówno do poznania określonej rzeczywistości, jak i ocenę uz...

Głosy stron- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

3. GŁOSY STRON prawo do wypowiedzenia się o zakończeniu postępowania dowodowego - poprzedzają etap wyrokowania kompleksowe całościowe przedstawienie sądowi swojego stanowiska kolejność przemówień - nie wolno zmieniać oskarżyciel publiczny oskarżyciel posiłkowy oskarżyciel prywatny

Klasyfikacja dowodów- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 903

KLASYFIKACJA DOWODÓW dowodzenie w procesie karnym oparte jest na prawdopodobieństwie i stanowi typ rozumowania redukcyjnego polegającego na wyjściu od znanych i pewnych następstw oraz nieznanych lub niepewnych racji w postaci faktu ...

Postępowanie karne- odpowiedzi 6

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1071

V 1.Od wyroku zaocznego przysługuje: c)każdej stronie apelacja d)oskarżycielowi publicznemu jedynie apelacja 2.Prośbę o ułaskawienie rozpatruje sąd: a)niekiedy w składzie 1 sędzieg...

Orzekanie w procesie karnym w przedmiocie szkody wyrządzonej przestęps...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 448

Orzekanie w procesie karnym w przedmiocie szkody wyrządzonej przestępstwem realizacja roszczeń majątkowych w polskim procesie karnym może nastąpić w ramach następujących instytucji prawnych rozpoznania powództwa adhezyjnego zasądzenia odszkodowania z urzędu orzekania w przedmiocie odszkodowania ...