Czynności końcowe w sądzie pierwszej instancji- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności końcowe w sądzie pierwszej instancji- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

CZYNNOŚCI KOŃCOWE W SĄDZIE PIERWSZEJ INSTANCJI
przede wszystkim:
doręczenie oskarżonemu odpisu wyroku:
gdy będąc pozbawionym wolności i nie mając obrońcy, nie był obecny przy ogłaszaniu wyroku na rozprawie; art. 419
gdy wydano wyrok zaoczny; art. 482
doręczenie uzasadnienia wyroku na piśmie stronie, która w terminie złożyła wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenia na piśmie wyroku; art. 422
wydanie w razie potrzeby na posiedzeniu postanowienia
o uzupełnienie wyroku w zakresie zaliczenia tymczasowego aresztowania, zatrzymania lub środków zapobiegawczych wymienionych w art. 276
o rozstrzygnięciu, co do przepadków przedmiotów oraz korzyści majątkowych
co do dowodów rzeczowych
modyfikacji wyroku przez skorygowanie nieprawidłowo zaliczonego okresu tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary
o przedmiocie kosztów procesowych, jeżeli w wyroku brak jest takiego rozstrzygnięcia albo lub, gdy trzeba ustalić dodatkowo ich wysokość
* wyraz odstępstwa od zasady, że wyrok I instancji może być zmieniony jedynie w drodze rozpoznania środka odwoławczego przez sąd II instancji, a nie może być modyfikowany przez sąd, który wydał wyrok
w każdym czasie sąd może po zamknięciu rozprawy głównej sprostować w wyroku oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz obliczanie terminów sporządzenie pisemnego uzasadnienia uzasadnienie z urzędu wyjątkowo; art. 114§3 KPK - votum separatum
co do zasady: wyrok I instancji uzasadnia się i doręcza na wniosek stron procesowych, podmiotów z art. 416 a także pokrzywdzonego 7 dni na złożenie wniosku od daty ogłoszenia wyroku, termin zawity sąd powinien sporządzić uzasadnienie wyroku na piśmie w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku a w przypadku sporządzenia z urzędu od daty ogłoszenia wyroku, jeżeli sprawa jest zawiła można przedłużyć ten termin na czas oznaczony, kilkakrotnie
wyrok jest prawomocny i podlega wykonaniu, gdy strony nie wniosły o uzasadnienie, nie został przyjęty albo nie wniesiono apelacji
wymogi, co do podstawy faktycznej i prawnej uzasadnienia wyroku:
wskazanie, jakie fakty sąd uznał za udowodnione lub nieudowodnione, w jakich w tej mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych
wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku
określenie okoliczności, które sąd wziął pod uwagę przy wymiarze kary
* należy przedstawić podstawę prawną, wraz z wyjaśnieniem i przyjętą interpretacją ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz