Uzasadnienie orzeczeń sądowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uzasadnienie orzeczeń sądowych - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

UZASADNIENIE ORZECZEŃ SĄDOWYCH.
Uzasadnienie wyroku jest drugą obok sentencji częścią wyroku. W sądzie pierwszej instancji sporządza się je na żądanie (wniosek) strony, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia wyroku na skutek pozbawienia wolności od dnia doręczenia jej sentencji wyroku. Żądanie spóźnione sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku również wówczas, gdy wyrok został zaskarżony w ustawowym terminie (art. 328). Uzasadnienie sporządza się w terminie tygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, gdy wniosek taki nie był zgłoszony - od dnia zaskarżenia wyroku (art. 329).
Uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej i prawnej rozstrzygnięcia. Na podstawę faktyczną składają się ustalenia faktyczne i jego sposoby, a w szczególności dowody z podaniem przyczyn, dla których pewnym dowodom sąd odmówił wiarygodności i mocy. Na podstawę prawną składa się przytoczenie przepisów prawa (art. 328§2).
W sprawach rozstrzyganych w składzie 3 sędziów zawodowych uzasadnienie wyroku podpisują sędziowie, którzy brali udział w jego wydaniu. Jeżeli którykolwiek z sędziów nie może podpisać uzasadnienia, przewodniczący lub najstarszy służbą sędzia zaznacza na wyroku przyczynę braku podpisu. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz