Orzekanie w procesie karnym w przedmiocie szkody wyrządzonej przestępstwem- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Orzekanie w procesie karnym w przedmiocie szkody wyrządzonej przestępstwem- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Orzekanie w procesie karnym w przedmiocie szkody wyrządzonej przestępstwem
realizacja roszczeń majątkowych w polskim procesie karnym może nastąpić w ramach następujących instytucji prawnych
rozpoznania powództwa adhezyjnego
zasądzenia odszkodowania z urzędu
orzekania w przedmiocie odszkodowania w ramach wymierzonych oskarżonemu środków karnych
zasądzenie od innych podmiotów (poza oskarżonym) zwrotu na rzecz SP korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa
prokurator - jeżeli w jego ocenie wymaga tego interes publiczny- wytacza powództwo publiczne na rzecz pokrzywdzonego
w ograniczonym zakresie organy kontroli państwowej mogą wnosić i popierać powództwo adhezyjne
w sprawach o przestępstwa, którymi wyrządzono szkodę w mieniu instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej
jeżeli organy kontroli państwowej w zakresie swojego działania ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie postępowania
jeżeli „nie działa” organ pokrzywdzonej instytucji
orzekanie w przedmiocie odszkodowania w ramach wymierzonych oskarżonemu środków karnych
obowiązek naprawienia szkody
zasądzenie nawiązki na rzecz pokrzywdzonego albo na określony cel społeczny
nałożenie świadczenia pieniężnego
zasądzenie od innych podmiotów zwrotu na rzecz SP korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa
odpowiedzialność, benificjariuszy którzy odnieśli korzyść z popełnionego przez inne osoby przestępstwa; w wypadku skazania za przestępstwo przynoszące korzyść majątkową osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, a popełnione przez sprawce działającego w jego imieniu lub interesie- sąd zobowiązuje podmiot, który uzyskał korzyść majątkową, do jej zwrotu w całości lub części na rzecz SP
orzekanie w tej kwestii wymaga spełnienia następujących warunków
kierując akt oskarżenia do sądu prokurator dołącza do niego wniosek o zobowiązanie określonego podmiotu do zwrotu na rzecz SP uzyskanej korzyści majątkowej
orzeczenie zwrotu korzyści nie może nastąpić na posiedzeniu, lecz jedynie na przeprowadzeniu rozprawy w wyroku skazującym oskarżonego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz