Czynności kontrolujśce dowody- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności kontrolujśce dowody- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

CZYNNOŚCI KONTROLUJĄCE DOWODY
polegają na sprawdzaniu ich wiarygodności:
konfrontacja,
czyli stawienie sobie do oczu przesłuchiwanych osób, a wie© świadka ze świadkiem, świadka z oskarżonym i podejrzanego z podejrzanym
porównanie oryginałów dowodów rzeczowych z kopiami (najczęściej stosowane w odniesieniu do dokumentu)
ponowienie tej samej czynności dowodowej przez ten sam lub inny organ procesowy
SPÓR O NIEKONWENCJONALNE DOWODY
dowody będące przedmiotem sporu
świadek koronny tajny agent policji - nazywany tez agentem prowokatorem, osobą zaufania, konfidentem, tajnym współpracownikiem; jest to osoba będąca funkcjonariuszem policji lub działającą na jej zlecenie, która ukrywając własną tożsamość i związek z policja staje się uczestnikiem przestępstwa w celu jego ujawnienia i wykrycia sprawców; jest on wiec osobą z zewnątrz w przeciwieństwie do świadka koronnego
transakcja pozorna - zwana zakupem kontrolowanym; jest to fingowana przez policje operacja finansowa mająca na celu zaangażowanie się w nią osób podejrzanych o działalność przestępcza
kontrola operacyjna czyli podsłuch i obserwacja - z zastosowaniem urządzeń elektronicznych i innych urządzeń technicznych
tajne pozyskiwanie informacji - o zachowaniu się osób podejrzanych, podejrzanych operacjach finansowych objętych tajemnicą bankową lub ubezpieczeniową oraz innych danych podlegających ochronie prawnej
komputerowa analiza danych osobowych - osoby podejrzanej; warunkiem jej jest wcześniejsze zebranie tych danych, nie zawsze z zachowaniem prawa do prywatności
uwarunkowania ustawowe dowodów niekonwencjonalnych
dotychczasowe i następne regulacje tych dowodów powinny spełniać następujące warunki:
w kk należy umieścić przepis który wyłączył by z zakazu prowokacji prowokacje do przestępstwa
dowody takie powinny być dopuszczane pod warunkiem przestrzegania zasady subsydiarności
dowody takie powinny być dopuszczane tylko do określonego kręgu spraw o przestępstwa najgroźniejsze
zgoda na dopuszczenie takich dowodów powinna być warzona przez sąd odpowiednio wysokiego rzędu
ustawa powinna przewidywać obowiązek niszczenia materiałów uzyskanych wbrew ustawie
zgoda na przeprowadzenie tych dowodów powinna zakreślać granice czasowe tych czynności
należy przewidzieć w ustawie możliwość odtworzenia na rozprawie uzyskanych materiałów
materiałów niektórych wypadkach należy dopuszczać składanie zeznań ewentualnie w formie świadka incognito przez funkcjonariuszy lub tajnych agentów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz