Magiczny obraz świata

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Magiczny obraz świata - strona 1 Magiczny obraz świata - strona 2

Fragment notatki:

Obraz świata vs świat - dwa różne języki, brak sprzeczności: życie we własnym świecie [możemy podzielać go z innymi] - kategorie realistyczne /ontologicznie/, np. drzewa mają zielone liście, itp.
Gdyby ktoś opisywał inny świat wtedy opisuje obraz świata; obraz świata z punktu widzenia obserwatora, uczestnika innej kultury.
1. Magiczny obraz świata /magiczne [- mityczne] myślenie/ Świat jest pewną nieustrukturalizowaną całością; świat magiczny nie ma kultury, autonomicznej, symbolicznej ani techniczno - użytkowej [można tylko inplicite wyróżnić, dla refleksji, pewne struktury]. Nie ma czynności autonomicznych - istnieje wykonywanie jakiś rzeczy, z jednej strony jej wykonanie to utrzymywanie kultury ale również techniczne.
/świat synkretyczny - łączy wiele rzeczy, hybryda/
Towar: gra między wartością użytkową a wymienną - dla producenta wymienną, a dla konsumenta użytkową; w świecie magicznym nie ma miejsca na te dwa aspekty - posiada sens użytkowy, podtrzymujący komunikacje społeczną i sens kulturowy.
Dar to zakamuflowana wymiana - dostajemy coś, chcemy się zrewanżować - relikt myślenia magicznego.
Dyferencjacja świata magicznego na:
a) Dualizm Platona : idee i pozór /świecki dualizm/ - moc słowa, wyobraźnia, drugie żeglowanie /świadoma próba dotarcia do idei/; magia przechodzi na pozycje pozoru, nad pozorem wyodrębnia się świat idei + nadrzędność aksjologiczna świata idei nad światem pozoru /pozór podobny do idei/ - cztery relacje dwóch sfer świata: mimesis, meteksis, hoinoina, parozja /współobecność, naśladowanie, / - przedmioty pozoru są naśladowaniem świata idei/idee są obecne w pozorach, np. sprawiedliwość /idea/: sprawiedliwy człowiek, sędzia, itp. /wydarzenia/ - są one możliwe, bo idea partycjonuje w wydarzeniach, jest obecna.
Platońska wizja jest świecka - na wzgląd na hierarchię idei.
b) Dualizm sacrum i profanum : chrześcijański obraz świata - wizja totalitarna, oparta o świętych księgach;
/"Ochrzczony Platon" - święty Augustyn - oczyszczenie przez chrzest, anagologia do jaskini platońskiej/
Chrześcijaństwo wizji Augustiańskiej: bez boga nie da się: myśleć, działać, żyć; bóg przyczyną każdego zdarzenia na świecie - bóg widoczny, pośrednia obecność boga w działaniu.
Max Webber: Pierwsze odczarowanie - pomiędzy wyjściem z magii a wejściem w świat kultury religijnej; dwa warianty:
- Platoński
- religijny
Wszystko co człowiek przypisywał magii przerzucił na świat zewnętrzny - wszystkie cechy, które chatakteryzowały działanie ludzkie, np. Arystoteles "siła tkwi w przedmiocie, która ją porusza".


(…)

… - spełniała kryteria kartezjańskie, możliwa do dowodzenia metodą dedukcyjną.
Oba byty /materia i dusza/ mają status ontologiczny.
3) Dualizm epistemologiczny /Kant; klasyczny modernizm/ - jak mamy myśleć o świecie?
aprioryzm - wiedza z rozumowa; aposterioryzm - wiedza doświadczenia.
4) Modernizm krytyczny - dualizm językowo - ontologiczny/epistemologiczny
Twierdzenia teoretyczne i obserwacyjne; Pozytywizm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz