Wykład - filozoficzne poglądy Platona i Arystotelesa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - filozoficzne poglądy Platona i Arystotelesa - strona 1

Fragment notatki:

Porównaj filozoficzne poglądy Platona i Arystotelesa. Wskaż na podobieństwa i różnice. Wyjaśnij znaczenie terminu dualizm ontologiczny
Mówiąc o Platonie warto by przytoczyć następującą scenerię: „olbrzymia, mroczna pieczara, w której znajdują się ludzie skuci łańcuchami. Za ich plecami, w świetle słonecznego dnia, coś się dzieje. Ale ludzie ci porzucić owej pieczary nie są w stanie; pozostają w mroku i tylko obserwują grę cieni pojawiających się przed ich oczyma. I oto, po pewnym czasie, przestaja odczuwać ucisk kajdan- zdaje się, że wiodą egzystencję wolną i niezależną. Cienie, z którymi obcują, poczynają im się jawić jako to, co istnieje realnie, co ma byt samodzielny, co stanowi rzeczywistość prawdziwą.”
To wprowadzenie ma zdaniem Platona odzwierciedlać sytuację człowieka, który żyje w świecie pozoru, prowadzi egzystencję pustą, bez wartości i celu, jego wiedza jest tylko urojeniem. Na szczęście człowiek ma wielką szansę, aby wyzwolić się z tych kajdan niewiedzy i ujrzeć światłość. Jedyną drogą jest oczywiście filozofia. oprócz ciała człowiek posiada też duszę, dzięki której przynależy do innego, wyższego porządku- rzeczywistości idei.
Tak naprawdę istnieją tylko idee, a rzeczy cielesne „są tylko cieniem, niczym obrazy na wodzie”
Idealizm, bo rzeczywistość jest czymś duchowym, a nie materialnym, obiektywny, gdyż byt duchowy istnieje poza człowiekiem i niezależnie od jego świadomości, posiada też egzystencję samoistną
Ponieważ dusza ma wiedzę sama w sobie, proces poznawania jest tylko procesem anamnezy, czyli mówiąc lapidarnie aktualizacji wiedzy, która w każdym gdzieś tam tkwi.
rydwanu zaprzężonego w parę koni. Kieruje nim woźnica- rozum , jeden koń to dzielność, drugi to pożądliwość. Kiedy drugi z koni jest bardziej aktywny, wtedy ściąga duszę na ziemię i pogrąża w zmysłowości ( w tym całym syfie ). Czasem silniejszy jest koń- dzielność. Wtedy człek staje się odważny, zdolny do bohaterskich czynów i poświęcenia. Najlepiej jednak jest, gdy nad wszystkim panuje woźnica- rozum, a cały rydwan zmierza w górę do świata prawdy
PANSTWO - bytem ponadindywidualnym, istniejącym niezależnie od jednostek. Jednostki muszą podporządkować się państwu i zabiegać o jego dobro. Państwo nie ma uszczęśliwiać jednostek, ani żadnych grup społecznych. Największe dobro wyraża się w jedności i sile państwa, nad czym powinni pracować jego obywatele. Wartość jednostki jest proporcjonalna do jej działań na rzecz realizacji celów ogólnych państwa. To nie państwo istnieje dzięki obywatelom, ale to obywatele stają się dopiero ludźmi żyjąc w państwie, które ma być organem zhierarchizowanym, gdzie cząstki istnieją dla całości. W celu jej utrzymania należy poddać ludzi kontroli, ujednolicić ich myśli i działania, upodobnić i podporządkować władcy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz