Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 73

Rachunkowość dochodu narodowego-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427

Rachunkowość dochodu narodowego → GDP (gross domestic product) - PKB (produkt krajowy brutto) GDP = C + IG + G + NX Gdzie: IG - inwestycje brutto IG = IN + A Gdzie A - amortyzacja IN - wydatki na inwestycje NX - krajowy eksport → Amortyzacja zwana inaczej zużyciem kapitału trwałego jest kate...

Ruch okrężny-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1288

Ruch okrężny - model z inwestycjami i oszczędnościami Zmiana założeń: → Gospodarstwa domowe nie muszą wydawać wszystkiego na konsumpcję dóbr i usług: mogą generować oszczędności (osoby indywidualne) → Przedsiębiorstwa mogą otrzymywać przychody niepochodzące od gospodarstw domowych, lecz stanowiąc...

Proces organizowania-opracowaanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Wykład 28.11.2008 Proces organizowania, struktury organizacyjne Definicja organizowania: decydowanie o najlepszym grupowaniu działao i zasobów organizacji Grupowanie czynności i pracowników w komórki i zespoły (zakłady, wydziały, oddziały, stanowisk pracy itp.) Przydzielanie zadao, pracy, narz...

Ewolucja nauk o zarządzaniu-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 133
Wyświetleń: 987

EWOLUCJA NAUK O ZARZĄDZANIU wykład 4.11.2011 Początek - rewolucja przemysłowa - Robert Owen - walijski działacz socjalistyczny, pionier ruchu spółdzielczego. Odrzucał własność prywatną. Uważał, że robotnicy z danego terenu powinni łączyć się ...

Główne problemy gospodarcze świata w latach 1980-1992-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

Główne problemy gospodarcze świata w latach 1980-1992 a)państwa kapitalistyczne do `89-gospodarcza dominacja USA do lat 60'-poziom techniki i organizacji oraz wykształcenie społeczeństwa, ekspansja kapitału amerykańskiego, kryzys w siedemdziesiątych; RFN-kontynuacja programu Erharda, Kiesenger, Bra...

Gospodarcze problemy Trzeciego Świata po drugiej wojnie światowej-opra...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Gospodarcze problemy Trzeciego Świata po drugiej wojnie światowej a)początek dekolonizacji-Indonezja-Sukarno prezydentem `49-'54- całkowite wyzwolenie spod władzy Holandii -rząd Aunga Sanga(powstanie antyjapońskie)-'45-'48-wybory, Brytyjczyc...

Hanza-opracowaanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

Dzieje Hanzy Hanza - Luźna federacja miast strzegąca monopolu. Kosmopolityzm - poczucie przynależności narodowej było słabo rozwinięte. Język górnoniemiecki wkraczał na dwory słowiańskie i do miast. Kupcy niemieccy zdobywają monopol handlowy w miastach w handlu morskim ze

Historia gospodarcza-Skrypt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1890

Charakterystyka epoki wspólnoty pierwotnej. Neolityczna rewolucja rolnicza Wspólnota pierwotna przypada na epokę kamienną, która dzieli się na: -paleolit (1000 000 - 14 000 p. n. e. ) -mezolit (14 000 - 8 000 p. n. e. ) -neolit (8 000 - 4 000 p. n. e. ) GOSPODARKA I CYWILIZACJA EPOKI STAROŻYTNEJ: P...

ZSRR i państwa realnego socjalizmu w latach 1955-1980-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

ZSRR i państwa realnego socjalizmu w latach 1955-1980 a)przemiany polityczne w ZSRR-XX Zjazd KPZR-potępienie „kultu jednostki” - Stalina, Chruszczow do `64-usunąl konkurentów do władzy, odprężenie na świecie, stłumienie rewolucji na Węgrzec...

Główne problemy gospodarcze w ćwierćwieczu 1955-1980-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

Główne problemy gospodarcze w ćwierćwieczu 1955-1980 a)rewolucja naukowo-techinczna-(pojęcie wprowadził w `39 John Bernal)rozwój naukowy i postęp techinczny-rozwój sił wytwórczych, nowe metody wytwarzania-automatyzacja(ważnymi składnikami rozwoju są elektronika i cybernetyka), wykorzystanie energii...