Proces organizowania-opracowaanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces organizowania-opracowaanie - strona 1 Proces organizowania-opracowaanie - strona 2 Proces organizowania-opracowaanie - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 28.11.2008
Proces organizowania, struktury organizacyjne
Definicja organizowania: decydowanie o najlepszym grupowaniu działao i zasobów organizacji
Grupowanie czynności i pracowników w komórki i zespoły (zakłady, wydziały, oddziały,
stanowisk pracy itp.)
Przydzielanie zadao, pracy, narzędzi i materiałów
Kształtowanie więzi współpracy i podległości między komórkami
Delegowanie i rozgraniczanie uprawnieo
Dobór i rozstawienie kadr kierowniczych, sprecyzowanie reguł postępowania dla całej
organizacji
Struktura organizacyjna: zestaw elementów konstrukcyjnych, które mogą byd użyte do
ukształtowania organizacji. Wynik ich wykorzystania w postaci konkretnego układu elementów
organizacji i ich wzajemnych powiązao.
Struktura organizacyjna jakiejś całośd to całokształt stosunków między elementami i całością,
rozpatrywany ze względu na współ przyczynianie się elementów do powodzenia całości.
J. Zieleniewski
Struktura organizacyjna:
Struktury organizacyjne stanowią „formy organizacyjne działao i funkcji” realizowanych w
ramach społecznego podziału pracy.
Podział pracy (zadao) między uczestników organizacji;
Podział władzy w organizacji, tzn. uprawnieo do decydowania i kontroli;
Koordynacja i integracja elementów i działao w całości która jest nieodłączną „drugą
stroną” wymienionych podziałów;
Ujęcia struktury organizacyjnej
Strukturę można rozpatrywad w aspekcie:
Czasowym
Statycznym
Dynamicznym
Przestrzennym
Statyczny- organizacja w danej chwili, jako układ stosunków zachodzących między poszczególnymi
częściami całości
(Pionowe i poziome rozczłonkowanie na piony, komórki organizacyjne stanowiska, konfiguracja
szczebli decyzyjnych. Układ wzajemnych zależności i podporządkowao oraz rozdział zadao, uprawnieo
i odpowiedzialności)
Dynamiczny- koncentrowanie się na czynnościach zachodzących w czasie. Czyli ujęcie struktury, jako
procesu funkcjonowania organizacji
(przebieg materiałów, przebieg czynności, operacji, obiegu dokumentów)
Ujęcie przestrzenne
Ujęcie statyczne rozmieszczenia elementów rzeczowych organizacji w przestrzeni (np. rozmieszczenie
hal produkcyjnych, budynków, stanowisk pracy).
Wyróżnia się 5 wymiarów charakteryzujących strukturę organizacyjną:
Wymiar konfiguracji
Wymiar centralizacji
Wymiar specjalizacji
Wymiar standaryzacji
Wymiar formalizacji
Wymiar konfiguracji- odzwierciedla kształt struktury ról i pozycji organizacyjnych, czyli przedstawia
usytuowanie oraz liczbę i rodzaj pionów, komórek, stanowisk pracy, a także poziomów
hierarchicznych w schemacie organizacyjnym.
Wymiar centralizacji- określa wewnętrzną strukturę władzy w instytucji, a więc rozmieszczenie na
poszczególnych poziomach hierarchii uprawnieo decyzyjnych niezbędnych do realizacji celów
organizacji.
Miarą centralizacji jest skoncentrowanie uprawnieo na poszczególnych szczeblach.
Wymiar specjalizacji- charakteryzuje wynikający z podziału pracy stopieo ograniczenia dowolności
uczestników organizacji w realizacji zadao i obowiązków.
W szczególności wyróżnia się: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz