Administracja i nauka o administracji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2135
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja i nauka o administracji - strona 1 Administracja i nauka o administracji - strona 2 Administracja i nauka o administracji - strona 3

Fragment notatki:


nauka o administracji  dr Radosław Pastuszko  Prawo Cureya   •  Każda organizacja, o ile temu nie  przeciwdziałać, dąży do pogrążenia się w  chaosie.     administracja i nauka o  administracji  administracja?  • określona organizacja i jej działalnośd  – stworzona dla realizacji określonych  celów  1. administracja publiczna  2. administracja prywatna  administracja - ujęcie podmiotowe  • zespół ludzi powiązanych w pewną całośd z uwagi na  wspólne cele  • wyposażonych w pewien zakres uprawnieo  władczych,   • dysponujących określonymi środkami rzeczowymi  • w służbie misji publicznej  administracja - ujęcie przedmiotowe  • forma realizacji funkcji paostwa  • polegająca na bezpośredniej, praktycznej  realizacji zadao   – zmierzająca do osiągania pewnych celów    administracja – definicja  negatywna  •  Administrację stanowi ta część działalności  paostwa, która nie jest ani ustawodawstwem,  ani sądownictwem  –  W. Jellinek, O. Mayer  • władza wykonawcza?  Cechy administracji publicznej  1. działanie w imieniu i na rachunek  paostwa   – innego podmiotu władzy publicznej?  2. działanie w interesie publicznym   3. możnośd działania w formach  władczych  – możliwośd stosowania przymusu  paostwowego  8  Cechy administracji publicznej 2  1. działanie na podstawie i w granicach  prawa   2. aktywnośd  3. ciągłośd działania  4. zawodowośd personelu  5. charakter monopolistyczny i  bezosobowy     9  NAUKI ADMINISTRACYJNE  triada nauk administracyjnych  1. nauka prawa administracyjnego   2. nauka administracji  3. nauka polityki administracyjnej    nauka prawa administracyjnego   • badanie norm prawnych regulujących  zadania administracji publicznej   • treśd praw i obowiązków adresatów    nauka polityki administracyjnej  • przewidywanie skutków działao  administracji  • przygotowanie programów działania  • weryfikacja realizacji  • celowe kształtowanie działao  administracji  nauka administracji  • rzeczywisty stan  administracji  – metody pracy  – wpływ czynników prawnych i pozaprawnych  – struktury organizacyjne  Struktura wewnętrzna nauki  administracji  częśd ogólna  częśd szczegółowa  struktura NA  1. Określenie przedmiotu badao  – cele poznawcze  – metody badawcze   2. Administracja i otoczenie  – pozycja administracji w obrębie aparatu  paostwa  – relacje administracji ze społeczeostwem  oraz zorganizowanymi grupami społecznymi  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz