Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 72

Bilans płatniczy-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602

BILANS PŁATNICZY Bilans płatniczy jest to usystematyzowane zestawienie transakcji ekonomicznych dokonanych w ściśle określonym czasie między krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Bilans płatniczy wyraża bezpośrednio poziom i strukturę obrotów płatniczych z zagranicą. Oznacza to, że zn...

Budżet Państwa-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 217
Wyświetleń: 973

BUDŻET PAŃSTWA Budżet państwa może być używany w trojakim znaczeniu: Jako zasób pieniędzy państwa. Roczny plan gromadzenia wykorzystywania zasobów środków pieniężnych gospodarki państwa. Uważany, jako akt normatywny (ustawa budżetowa) upoważniający rząd państwa do gromadzenia dochodów oraz ich w...

Podatki-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

PODATKI Podatek - świadczenia pieniężne o charakterze przymusowym, bezzwrotnym, nieodpłatnym, ogólno pobieranym przez państwo lub związek publiczno - prawny np. samorząd terytorialny; są ustalane na podstawie przepisów prawa, które określają: warunki, wysokość, terminy płatności. Podatki są podstaw...

Procedura budżetowa i dochody budżetowe-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 483

Procedura budżetowa i jej etapy: Prace przygotowawcze - Rada Ministrów ustala wytyczne i zasady założeń polityki społeczno - gospodarczej; ustala się założenia budżetu państwa. Minister Finansów określa w formie rozporządzenia szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowania ustawy budżetowej; a szc...

Wydatki publiczne i dług publiczny-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 70
Wyświetleń: 420

WYDATKI BUDŻETOWE - Wydatki publiczne Wydatki budżetowe - są to najczęściej wydatkowane środki pieniężne przez państwo lub inne związki publiczno - prawne (np. organy samorządu terytorialnego) w celu zaspokojenia potrzeb publicznych. Wyróżniamy następujące wydatki budżetowe: Wydatki związane z bu...

Funkcje i klasyfikacja finansów-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

Funkcje finansów §Funkcja alokacyjną (zwana także funkcją rozdzielczą) odnosi się dokonywania za pomocą strumieni pieniężnych alokacji zasobów w gospodarce rynkowej (rozdzielenie czynników produkcji oraz wytworzonych dóbr). Przepływów pieniężnych skutkujący alokacją czynników wytwórczych, zarówno w...

Czym jest pieniądz-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Czym jest pieniądz Pieniądz to ogólnie przyjęty środek wymiany -wszystko, co będzie akceptowane przez każdego człowieka w wymianie dóbr i usług (R.G.Lipsey) o Pieniądz jest to powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się z zobowiąza...

Finanse jako nauka i dziedzina nauk ekonomicznych-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Finanse jako nauka - segment nauk ekonomicznych Finanse dzielą się na: - publiczne - dotyczą budżetu państwa - lokalne - finanse samorządów terytorialnych → Istotą każdej nauki jest określenie jej przedmiotu zainteresowania, celów poznawczych, metod badawczych oraz roli spełnianej przez nią wobe...

Finanse jako nauka i jako zjawisko ekonomiczne-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945

Finanse jako nauka i jako zjawisko ekonomiczne Finanse są działem nauki, który zajmuje się badaniem określonego elementu rzeczywistości ekonomicznej bazującego na pieniądzu i formułowaniem na podstawie uzyskanych wyników określonych twierdzeń i praw. Finanse są tak ściśle powiązane i innymi dyscypl...

Finanse jako nauka-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Finanse jako nauka - przedmiot i metoda Struktura nauki o finansach - wg najważniejszego kryterium własności. [Podstawka] Podział finansów: Finanse publiczne i prywatne w gospodarce rynkowej. [Daniluk] → Finanse prywatne to finanse osób fizycznych oraz prywatnych osób prawnych. → Finanse publiczne...