Ruch okrężny-oparcowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ruch okrężny-oparcowanie - strona 1 Ruch okrężny-oparcowanie - strona 2

Fragment notatki:

Ruch okrężny - model z inwestycjami i oszczędnościami
Zmiana założeń:
→ Gospodarstwa domowe nie muszą wydawać wszystkiego na konsumpcję dóbr i usług: mogą generować oszczędności (osoby indywidualne)
→ Przedsiębiorstwa mogą otrzymywać przychody niepochodzące od gospodarstw domowych, lecz stanowiące wydatki inwestycyjne innych przedsiębiorstw na dobra kapitałowe (dotyczy osób prawnych)
Oszczędności - część dochodu do dyspozycji, która nie została wydana na zakup dóbr i usług
Inwestycje - zakupy nowych dóbr kapitałowych przez przedsiębiorstwa (mogą powstać tylko z oszczędności)
Ruch okrężny - gospodarka z gospodarstwami domowymi, przedsiębiorstwami i rządem (państwem) Założenia dodatkowe:
→ Źródłem przychodów państwa są podatki bezpośrednie - nakładane na dochody (osób fizycznych, prawnych) oraz podatki pośrednie, zwane podatkami od wydatków (np. akcyza, VAT - podatek od towarów i usług)
→ Podatki są nakładane, aby sfinansować 2 rodzaje wydatków państwa:
- wydatki rządowe na dobra i usługi - tzw. konsumpcja rządowa (G) - stanowi część PKB, bo są to wydatki rządowe na rynku zaopatrywanym przez przedsiębiorstwa
- płatności transferowe, czyli świadczenia społeczne (B, TR) - służą wyłącznie redystrybucji wytworzonego już dochodu, zmieniają rozkład dochodów i siły nabywczej, nie powiększają dochodu narodowego, nie stanowią, więc wkładu do PKB
PKB w cenach rynkowych i w cenach bazowych
Produkt krajowy brutto - miara produkcji krajowej z podatkami
→ PKB w cenach rynkowych - miara produkcji krajowej łącznie z podatkami pośrednimi na dobra i usługi;
→ PKB w cenach bazowych (w cenach producenta) - miara wartości produkcji krajowej wyrażonej w cenach, jaką uzyskują producenci, a więc z potrąceniem podatków pośrednich. PKB w cenach producenta jest, zatem niższy od PKB w cenach rynkowych o wartość podatków pośrednich pomniejszonych o ewentualne dotacje do dóbr i usług
→ Rozporządzalne dochody osobiste - dochody gospodarstw domowych po uwzględnieniu podatków bezpośrednich i płatności transferowych. Wielkość ta informuje o tym, ile gospodarstwa domowe mogą przeznaczyć na konsumpcję i oszczędności.
Cyrkulacja - Ruch Okrężny
Rząd - dysponent, regulator
Te - np. podatki płacone przez przedsiębiorstwa


(…)


→ Eksport netto - stanowi różnicę między eksportem i importem (Bilans handlowy)
Eksport jest bardzo czuły na umacnianie się waluty krajowej. Im ta mocniejsza tym export staje się droższy i mniej opłacalny. Im silniejsza waluta innego kraju tym import jest bardziej opłacalny
Ruch okrężny - gospodarka z gospodarstwem domowym, przedsiębiorstwem, rządem i zagranicą …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz