Zwornik - strona 7

Historia filozofii notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia filozofii
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1708

, tj. do jednej substancji. Według Hume'a, owej substancji, która miałaby być zwornikiem łączącym fakty...

Rodzina generacyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Patologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 5495

pogotowiu lękowym. W rodzinach rozbitych, ale zachowujących więź formalną dziecko staje się jakby zwornikiem...

Historia architektury- pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr inż. Anna Kadłuczka
 • Historia architektury i sztuki
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2450

(W. Skoczylas, E. Zak). Postimpresjonistyczne oblicze artystyczne prezentowali koloryści z ugrupowań Zwornik...

Historia gospodarcza Polski - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1155

-gospodarczego i uczynił go zwornikiem swej syntezy, uznawanej do dziś za najlepsze opracowanie tematu (Historia...

Skrypt - filozofia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 847
Wyświetleń: 1365

Starożytność Filozofia przedsokratejska 1. Filozofowie przyrody Tales z Miletu: Żył: 624-547 p.n.e. Pierwszy filozof przyrody Stawiał pytanie o „arche” - zasada, początek Wyróżnił 4 stany skupienia, zwane żywiołami: ogień, powietrze, woda, ziemia Między żywiołami zachodzi nieustanna wymiana Z ...

Historia ustrojów państwowych

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1855

się na sejmie konwokacyjnym w 1764 r. Słabość wewnętrzna Rzeczypospolitej była zwornikiem interesów Rosji, Prus...