Historia architektury- pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 3563
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia architektury- pytania i odpowiedzi  - strona 1 Historia architektury- pytania i odpowiedzi  - strona 2 Historia architektury- pytania i odpowiedzi  - strona 3

Fragment notatki:

Kadłuczka. Notatka składa się z 12 stron.
HAPOL - EGZAMIN 1.Def. historyzmu i elekt yzmu w odniesieniu do 19-w. Arch. Historyzm, kierunek w architekturze i  sztukach plastycznych końca XIX i początku XX w., którego cechą było naśladowanie wielkich stylów epok minionych wynikające z szacunku dla przeszłości i oznaczające rezygnację z poszukiwań stylotwórczych. Dominowały dwie tendencje:
1) konsekwentne naśladownictwo jednego stylu, ( neorenesans , neobarok );
2) dowolne, eklektyczne ( eklektyzm ) łączenie form zapożyczonych z różnych epok artystycznych.
Cechą historyzmu było dążenie do okazałości i pogląd, że architektura ma wyrażać określone treści.
Idealny wzór elektyzmu to połączenie form romańskich, bizantyjskich i gotyckich.
Najwybitniejszymi twórcami europejskiej kultury w duchu historyzmu byli: E.E. Viollet-le-Duc , Ch. Garnier , L. von Klenze , K.F. Schinkiel , a w Polsce - H. Marconi , F.M. Lanci , T. Talowski , F. Księżarski, T. Pryliński , J. Zawiejski .
2. 19-wieczny artysta - arch.., charakterystyka twórczości. 3. Styl kubiczny w arch. zagranicznej i polskiej, przykłady. Funkcjonalizm , kierunek we współczesnej architekturze, urbanistyce i sztuce użytkowej, którego głównym założeniem jest wysunięcie na plan pierwszy funkcji, od której są uzależnione zarówno elementy techniczne (materiał, konstrukcja), jak i estetyczne (forma). Jako naturalna tendencja występuje w architekturze od czasów najdawniejszych.
Podstawy współczesnego funkcjonalizmu ukształtowały się pod koniec XIX w. jako reakcja przeciw eklektyz mowi . Prekursorem funkcjonalizmu był amerykański architekt L. Sullivan, a w Europie m.in. O. Wagner i grupa architektów modernistycznych (m.in. J. Hof fman , A. Loos, H. van de Velde, A. Perret ). Rozkwit funkcjonalizmu po I wojnie światowej, głównie w Niemczech ( Bauhaus ) i Francji ( T. Garnier , Le Corbusier ), pozostawał w związku z ówczesnymi koncepcjami społecznymi. Tendencje funkcjonalistyczno-konstruktywistyczne znalazły wówczas odbicie w architekturze ZSRR, Holandii i Polski (grupa Praesens ).
Główną tezą funkcjonalizmu była idea czystej architektury , wolnej od subiektywizmu i tradycjonalizmu, której celem było zaspokojenie potrzeb ludzkich, zacieranie różnicy między architekturą i techniką, kult maszyny, zastosowanie nowoczesnych materiałów i konstrukcji, swobodnie kształtowane elewacje i plany wnętrz, neutralne kolorystyczne, skąpo umeblowane.
Wyrazem różnorodności zainteresowań i poglądów artystycznych, a także wpływów europejskich były liczne ugrupowania: Formiści Polscy ( A. Pronaszko i  Z. Pronaszko , T. Czyżewski ) grupujący zwolenników ekspresjonizmu i  futuryzmu , Blok z konstruktywistami, skupiający zwolenników

(…)

…, liści i geometrycznych wzorów w tonacji kamienno-srebrzystej z dodatkiem czerwieni i złota. W latach 1903-1906 budynek został gruntownie przebudowany. Prace projektowe powierzono krakowskim architektom Tadeuszowi Stryjeńskiemu i Franciszkowi Mączyńskiemu. W konstrukcji budowli posłużono się najnowszymi technikami (żelbeton). Projektanci wprowadzili typową dekorację secesyjną, z płaską asymetryczną…

Jedna z najwybitniejszych monumentalnych budowli krakowskichXIX w. Zkład dla zaniedbanych chłopców dla dziwcząt w Łagiewnikach. Projekt Tadeusza Stryjeńskiego i Władysława Ekielskiego.Doskonałe wywarzenie między monumentalnością bryły a skromnościa architektury. Całość jest połączeniem francuskiego założenia pałacowego entre cour et jardin z semperowskim typem budowli podłużnej, z ryzalitem głównym pokrytym kopułą i dwoma…
…, dziś barokowy
Filip Pokutyński:
-K. Św. Szymona i św. Judy, ul. Warszawska
Tomasz Pryliński:
-K. Wizytek - restauracja 1875 - 76
Tadeusz Stryjeński:
-K. NMP w Krakowie - restauracja 1889 - 91
-K. Sw. Krzyża - restauracja 1896 -97 z Zygmuntem Hendlem
Franciszek Mączyński:
-Klasztor i k. Karmelitanek Bosych, projekt i budowa 1903 - 05, uwazany za najlepsza budowlę tego okresu w Krakowie
Sławomir Odrzywolski…
… stopni schodów.
25. Dar narodu francuskiego w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez USA - Statua Wolności i jej twórcy. W 1865 roku, kiedy na tronie zasiadł cesarz Napoleon III, Edouard de Laboulaye otaczający go ludzie mieli nadzieje, że nastąpi koniec monarchii i utworzenie Republiki Francuskiej. Wpadli wtedy na pomysł stworzenia Statuy Wolności, wyrażającej uznanie dla wielkiej republiki…
… też architekturę przemysłową.
Najważniejsze budowle 1816-1830 - m.in. w Berlinie: Nowy Odwach (1816-1818), katedra (1817-1822), teatr (1819-1821), Altes Museum (1824-1828). Ponadto pałace w Charlottenburgu (Nowy Pawilon, 1825) i Charlottenhof (1826-1827). W Polsce: pałac w Owińskach (ok. 1805), kościół w Krzeszowicach (1832-1874), zamek w Kamieńcu Ząbkowickim (1838-1863). 29. Karl Friedrich Schinkel - twórczość…
… dzieło - Regent's Park w Londynie oraz Regent Street tamże (1811-1822, kompozycja wyprzedzająca późniejsze koncepcje typu miasto-ogród). Także place: Oxford, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, rozpoczęcie budowy pałacu Buckingham
42. John Nash -pierwsza przebudowa pałacu Buckingham.
Nash was commissioned to make alterations to the palace. The main block was retained but a new suite of rooms was added…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz