Związki karbonylowe - strona 11

Chromatografia bibułowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Robert Zięcina
 • Chemia analityczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1463

od oddziaływań międzycząsteczkowych między związkami chemicznymi tworzącymi analizowaną próbkę, a fazą...

Pytania z analizy 2004

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1197

podczas pomiaru. Prawie każda właściwość fizyczna lub chemiczna charakteryzująca związek lub pierwiastek...

Znaczenie białek

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

między grupami karbonylowymi i amidowymi głównego łańcucha polipeptydowego (struktura helikarna, pofałdowana...

Impregnaty solne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

się następujące środki ciekłe o ogólnie przyjętych oznacze­niach: ACA - kwaśne związki arsenu i miedzi, ACC...

Lipidy proste i złożone

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2520

złożone związki zawierające oprócz kwasów tłuszczowych i alkoholi także inne składniki Inne lipidy złożone...

Chemia-opracowane pytań

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Agnieszka Małgorzata Teterycz-Puzio
 • Chemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1008

są to związki o wzorze ogólnym charakteryzują się występowaniem grupy CHO Ketony zaś posiadają grupę karbonylową...

Sakramentologia - wykład 11: małżeństwo

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Alicja Zawada
 • Sakramentologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

i podobieństwo Boże (jedność) - potomstwo jako uzasadnienie małżeństwa - małżeństwo jest włączone w związek Boga...