Związki karbonylowe - strona 12

Istota wiązania glikozydowego - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1799

(pierścieniowej) cukru prostego łączącą się z tlenem grupy karbonylowej (która może być częścią grupy aldehydowej...

Standardowa zmiana entalpii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marek Kwiatkowski
 • Fizykochemia w kosmetologii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

, Skraplanie, Sublimacja jodu, Związki egzotermiczne, Związki endotermiczne, Przemiany egzotermiczne, Przemiany...

Metabolizm lipidow i sterydow

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Kamila Stach
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2422

plazmatycznych i lipoprotein surowicy. Szkielet steroidowy STEROL - to związek zawierający jedną lub więcej grup...

Pytania z analizy 2006

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1379

z nią inne substancje lotne (alkohole, niektóre kwasy, estry), związki termolabilne ulegają rozkładowi (sacharydy...

Enzymy jako reagenty- wykład 11

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Enzymologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

– redukcja grupy karbonylowej ketonów i ketoestrów, j j j g py y j , redukcja wiązania podwójnego alkenów...