Związek Banków Polskich - strona 10

Ćwiczenia - ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

©Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 42, poz. 272, Nr 49, poz. 328. o nadzorze nad rynkiem finansowym1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 cze...

Zarządzanie zasobami sieciowymi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Kopiński
 • Zarządzanie zasobami sieciowymi
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3094

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI SIECIOWYMI Dr K. Kopiński 06.10.2010 ĆWICZENIA I LITERATURA: pod red. Joanny Papińskiej- Kacperek, Społeczeństwo informacyjne, Warszawa 2008 James F. Kursoe, Keith W. Rose, Sieci komputerowe - od ogółu do szczegółu z internetem w tle (wyd 3) Marek Cieciura, Wybrane problemy sp...

Bankowość - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

powołują i odwołują: Minister Finansów, Prezes NBP, Związek Banków Polskich (każdy po dwóch...

Bankowość - pytania do testu

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1232

Spis pytań: Pytanie 1. Główne zmiany w systemie bankowym w Polsce po 1989 roku. W 1988 roku władze państwowe postanowiły całkowicie przebudować polski system bankowy, co miało nastąpić w kilku etapach: powstanie nowego systemu prawnego: ustawa Prawo bankowe i ustawa o NBP, Dnia 31 stycznia 1989 ro...

Ekonomia - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 1848
Wyświetleń: 2765

Czym zajmuje się ekonomia? Prawa ekonomiczne. Ekonomia a inne nauki. Narodziny ekonomii jako nauki.Termin ekonomia pojawił się w starożytnej Grecji na przełomie V i IV w.p.n.e Jako pierwszy użył go wielki historyk, myśliciel i strateg Ksenofont. W jego interpretacji oikonomia