Zniewaga - strona 9

note /search

Prawo - dobra osobiste

  • Uniwersytet Warszawski
  • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

i opinie w odniesieniu do faktów "on ukradł" on"jest oszustem" b) wewnętrzna (godność) - zniewaga...

Kontratypy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 119
Wyświetleń: 994

i proporcjonalności - można naruszyć dobra(osobiste: zniewaga, nietykalność cielesna; a prawo do użycia broni...

Cenzura

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia książki polskiej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1505

). Wprowadzono dwa akty wykonawcze: rozporządzenie prezydenta (z października 1926 r.) dotyczące kar za zniewagę...

Słownik C-E

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Łacina
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

— zniewagę contumeliam et diminuationem — zniewagę i ujmę contumeliis — zniewagami, obelgami convalescere...

Egzamin - prawo rzymskie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2919

cudzej rzeczy 42. Zniewaga 43. Delikty prawa pretorskiego 44. Zobowiązania jak gdyby z deliktów VIII...