Zniewaga - strona 9

Prawo - dobra osobiste

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

i opinie w odniesieniu do faktów "on ukradł" on"jest oszustem" b) wewnętrzna (godność) - zniewaga...

Kontratypy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 119
Wyświetleń: 994

i proporcjonalności - można naruszyć dobra(osobiste: zniewaga, nietykalność cielesna; a prawo do użycia broni...

Cenzura

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1477

). Wprowadzono dwa akty wykonawcze: rozporządzenie prezydenta (z października 1926 r.) dotyczące kar za zniewagę...

Słownik C-E

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Arkadiusz Zyśk
 • Łacina
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

— zniewagę contumeliam et diminuationem — zniewagę i ujmę contumeliis — zniewagami, obelgami convalescere...

Egzamin - prawo rzymskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. prof. nadzw. Jarosław Rominkiewicz
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2821

cudzej rzeczy 42. Zniewaga 43. Delikty prawa pretorskiego 44. Zobowiązania jak gdyby z deliktów VIII...