Zniewaga - strona 10

Mobbing - omówienie terminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Mirosław Karwat
 • Przemoc w Polityce
Pobrań: 140
Wyświetleń: 805

, zniewag, ośmieszania, demonstracyjnych aktów poniżenia. Ofiara terroru lęka się natomiast: aresztowania...

Pozaprocesowa ochrona praw prywatnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1617

obejmuje winnych kradzieży, rabunku, zniewagi Kompromis (compromissum, sąd polubowny) stosowane gdy strony...

Teorie kontratypów i dwóch kolidujących dóbr

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1127

, bo jeśli jest inny sposób- np. oddalenie się z miejsca na taką odległość, w której zniewaga nie będzie słyszana...

Prawo umów XI

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

się zgodnie z zasadami i dla zdobycia chwały Naruszenie dóbr osobistych/zniewaga (iniuria) dobra osobiste...