Znak graficzny - strona 7

Produkt - wykład 5(sem III)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

werbalnej lub niewerbalnej (logo). Logo - symbol, znak graficzny, specyficzny kształt liter i cyfr...

Formy testamentu i opis

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Hubert Kaczmarczyk
  • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

, lub jakiś nieczytelny znak graficzny. Opatrzył datą - co do zasady testament powinien zawierać datę dla uznania...

Reklama polityczna-opracowanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Polityka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 861

takie jak slogan, znak graficzny (logo), dźwięk itp. Slogan występujący w reklamie politycznej...

Pytania z kolokwium

  • Politechnika Śląska
  • dr inż. Maciej Kwaśny
  • Informatyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1386

- pozycyjny system zapisu liczb oparty na potęgach liczby 2. Wykorzystuje dwa znaki graficzne (cyfry): O i l...