Grafika inżynierska - opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 2716
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grafika inżynierska - opracowanie zagadnień - strona 1 Grafika inżynierska - opracowanie zagadnień - strona 2 Grafika inżynierska - opracowanie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:

1.Podstawowe pojęcia:
Grafika - sposób przedstawiania za pomocą rysunku lub wykresu
Inżynieria – umiejętność tworzenia artefaktów
Geometria – nauka matematyczna badająca figury i stosunki przestrzenne
2.AKSONOMETRIA
Aksonometria –rodzaj rzutu rownoległego,
odwzorowanie przestrzeni na płaszczyznę
z wykorzystaniem prostokątnego układu osi.
Cechą odrożniającą aksonometrię od innych rodzajow rzutu rownoległego jest
dążenie do zachowania prawdziwych wymiarow rzutowanych obiektow
przynajmniej w jednym, wybranym kierunku.
Niektore rodzaje aksonometrii pozwalają również zachować wielkości kątow,
rownoległych do obranej płaszczyzny.
W aksonometrii obiekty trójwymiarowe zamieniają się na figury płaskie.
odcinek pozostaje odcinkiem co najwyżej zmieniając długość lub punktem
odcinki równoległe pozostają nadal równoległe i są one jednakowo skracane
lub wydłużane
okrąg zmienia się w elipsę lub pozostaje okręgiem jeśli leży w płaszczyźnie
rownoległej do rzutni
3.Podział aksonometrii ze względu na kierunek rzutowania
aksonometria prostokątna - kierunek rzutowania jest prostopadły
do rzutni
aksonometria ukośna - kierunek rzutowania nie jest prostopadły
do rzutni
4.Podział aksonometrii ze względu na kierunek
rzutowanych osi układu prostokątnego
izometria - wszystkie osie układu prostokątnego w przestrzeni tworzą
jednakowy kąt z rzutnią i ich obrazy ulegają jednakowemu skrotowi - na
rzutni powstaje obraz trzech osi tworzących pomiędzy sobą kąty po 120°,
często na rysunkach izometrycznych pomija się wpływ skrotu
dimetria - dwie z osi układu prostokątnego tworzą z rzutnią jednakowe
kąty (najczęściej są do niej rownoległe)
anizometria - każda z osi układu prostokątnego tworzy z rzutnią inny kąt
i podlega innemu skrótowi
5.AKSONOMETRIA W RYSUNKU TECHNICZNYM
W rysunku technicznym rzuty aksonometryczne służą do przedstawienia
kształtów przedmiotow w sposob poglądowy (perspektywiczny) w jednym
rzucie
6.RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE
Najczęściej stosowane na rysunkach wykonawczych są rzuty prostokątne,
ktore pokazują przedmiot z kilku stron. Wystarczy przedstawienie bryły w
trzech ujęciach, dlatego przyjęto układ rzutowania wykorzystujący trzy
płaszczyzny wzajemnie prostopadłe zwane rzutniami. Na każdej z nich
przedstawiamy rzut prostokątny przedmiotu.
7.Rzut prostokątny powstaje w następujący sposób:
przedmiot ustawiamy równolegle do rzutni, tak aby znalazł się pomiędzy
obserwatorem a rzutnią,
patrzymy na przedmiot prostopadle do płaszczyzny rzutni,
z każdego widocznego punktu prowadzimy linię prostopadłą do rzutni,
punkty przecięcia tych linii z rzutnią łączymy odpowiednimi odcinkami
otrzymując rzut prostokątny tego przedmiotu na daną rzutnię
METODY RZUTOWANIA
8.Odmiany rysunku technicznego
Ze względu na zastosowanie
rysunek techniczny maszynowy
rysunek budowlany
rysunek elektryczny
Ze względu na sposob wykonania i przeznaczenie
odręczny szkic
rysunek wykonawczy
rysunek złożeniowy
rysunek montażowy
rysunek schematyczny
9.Normalizacja

(…)

… na sposob wykonania i przeznaczenie
odręczny szkic
rysunek wykonawczy
rysunek złożeniowy
rysunek montażowy
rysunek schematyczny
9.Normalizacja
Normalizacja jest to opracowywanie i wprowadzanie
w życie norm, ujednolicanie
Norma jest to ustalona, ogolnie przyjęta zasada, reguła, wzor, przepis,
sposob postępowania w określonej dziedzinie.
Instytucje opracowujące przepisy regulujące
Polski Komitet

pokazują w jaki sposób są połączone poszczególne moduły
37.Plan instalacji
przedstawiają obiekty elektryczne lub ich części na tle obiektów
budowlanych
38.Diagramy
Są to rysunki wyjaśniające współzależność między:
· czynnościami (diagram przyczynowy);
· czynnościami i czasem (diagram przyczynowo-czasowy);
· czynnościami i wielkościami fizycznymi;
· stanem rożnych elementów obiektu;
· elementami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz