Znak graficzny - strona 2

Postać firmy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

może być np. znak graficzny (logotyp, godło itd.)? Uściślijmy określenie postaci firmy, odpowiadając...

Podstawy matematyczne kartografii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Spallek
 • Kartografia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1204

o równej powierzchni na mapie c) umowne znaki graficzne ( sygnatury kartograficzne) Znaki graficzne zwane...

Forma oświadczenia woli

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 728

pisemnej oznacza użycie znaków graficznych (liter); materiały - nie określono, jakie materiały muszą...

Deklaracja kwasów tłuszczowych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo żywnościowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

konsumenta w błąd tekstem lub znakiem graficznym Informacje na etykiecie: nazwa produktu wykaz składników...

Przesłanki uznania wytworu za utwór

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3724

symbolem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi -utwory mające treść słowną jakiejkolwiek...

Historia książki - Elzewirowie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

, - adres firmy Elzewirów, znak graficzny, - pseudonimy: Jean Sambix lub Jacques le Jeune.  Współpraca...

Kolokwium zaliczeniowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Bazan-Bulanda
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3997

matematycznymi, znakami graficznymi plastyczne fotograficzne lutnicze wzornictwa przemysłowego architektoniczne...