Zmysł równowagi - strona 2

Procesy poznawcze - Receptory

  • Politechnika Śląska
  • dr Zofia Dyl
  • Psychologia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1778

skórne i ból -receptory czuciowe w skórze Zmysł równowagi - aparat przedsionkowy i przewody półkoliste...

Narząd słuchu i równowagi

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Histologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1302

się ugrupowania zmysłowych komórek rzęsatych lub włoskowych, będących receptorami zmysłu równowagi. Nabłonek...

Integracja sensoryczna

  • dr Adrian Skibicki
  • Terapia pedagogiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1120

między innymi na odbieranie wrażeń dotykowych takich jak: kształt, faktura i temperatura przedmiotów. Zmysł...

Anatomia - zagadnienia

  • Anatomia człowieka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1505

zmysłowy kręgowców stanowiący siedlisko zmysłu równowagi i zmysłu słuchu; część słuchowa ucha...