Procesy poznawcze - Receptory

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2394
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy poznawcze - Receptory - strona 1 Procesy poznawcze - Receptory - strona 2 Procesy poznawcze - Receptory - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD I - PROCESY POZNAWCZE (PERCEPCJA, UWAGA, WYOBRAŹNIA) Bodziec - takie zdarzenie w środowisku fizycznym organizmu, na które organizm potrafi zareagować w sposób specyficzny. Próg bodźca (absolutny, wrażliwości) - najmniejsza fizyczna wielkość bodźca wywołująca jego spostrzeganie w 50% prób. Próg czułości (różnicy) - najmniejsza fizyczna wielkość różnicy między bodźcami wywołująca reakcję jej spostrzegania w 50% prób. Adaptacja zmysłowa -czasowa reakcja fizjologiczna na odczuwaną zmianę w otoczeniu Habituacja - tendencja do tego, by przyzwyczajać się do bodźca i stopniowo coraz mniej go zauważać Receptor —typ komórki wyspecjalizowanej w odbiorze bodźców fizycznych lub chemicznych
i w przekształcaniu ich energii na impulsy nerwowe (transdukcja) Receptory: Wzrok - czopki i pręciki Słuch - komórki rzęskowe błony podstawnej w uchu wewnętrznym Węch - komórki dwubiegunowe nabłonka węchowego Smak — kubki smakowe na powierzchni języka. Czucie skórne i ból -receptory czuciowe w skórze Zmysł równowagi - aparat przedsionkowy i przewody półkoliste Kinestezja -receptory stawowe, mięśniowe i ścięgnowe Wrażenie - prosty proces psychiczny o charakterze poznawczym powstający pod wpływem działania elementarnych bodźców na receptory jednego rodzaju, odzwierciedla pojedyncze cechy bodźca (jasność, kolor, głośność, siła dotyku). Spostrzeganie - proces poznawczy polegający na odzwierciedleniu złożonych bodźców. (przedmiotów i zjawisk) oddziałujących na narządy zmysłów. Spostrzeżenie - umysłowa reprezentacja spostrzeganego bodźca. Wzrok Receptory - komórki siatkówki odbierają fale świetlne o długości 350-750 nm., ich światłoczułe barwniki ulegają wybieleniu pod wpływem światła. Dwa rodzaje komórek: pręciki (receptory szarości, widzenie skotopowe) czopki (receptory barw, widzenie fotopiczne). 3 typy czopków: alfa - najbardziej wrażliwe na fale krótkie (niebieski); beta - fale średniej długości (zielony); gamma - fale długie (czerwony).
Na poziomie neuronalnym - detektory barw przeciwstawnych pobudzane lub hamowane przez sygnały z danego rodzaju czopków - tzw. komórki zielono-czerwone, niebiesko-żółte i biało-czarne. Słuch Receptory - komórki rzęskowe błony podstawnej w uchu wewnętrznym (narząd Cortiego) reagujące na bodźce o częstotliwości 20-20000 Hz następująco:
do 300-400 Hz - zasada częstotliwości (częstotliwość dźwięku jest kodowana na
częstotliwość impulsu nerwowego);
500 - 5000 Hz - reagują zespoły komórek, ich częstotliwości sumują się;
powyżej 5000 Hz - zasada miejsca (błona podstawna drga tylko w określonym miejscu). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz