Zmiana klimatu - strona 23

Geografia ekonomiczna cz.3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1407

konsekwencje, w postaci erozji gleby, zagładę dla grup roślin i zwierząt, zmiana klimatu lokalnego...

Geografia ekonomiczna (14 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1008

konsekwencje, w postaci erozji gleby, zagładę dla grup roślin i zwierząt, zmiana klimatu lokalnego...

Cykl paliwowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biopaliwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1211

”, 2003] 24 Wpływ tlenków węgla na środowisko i zdrowie człowieka efekt cieplarniany (zmiana klimatu...

Meteorologia i klimatologia - wszystko

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Dariusz Gąsiorowski
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

BUDOWA I SK AD ATMOSFERY ZIEMSKIEJ G ówne cechy atmosfery ziemskiej Atmosfera, czyli gazowa pow oka otaczaj ca Ziemi , stanowi fizyczn mieszanin gazów, które nie tworz ze sob zwi zków chemicznych. Gazy wchodz ce w sk ad powietrza w stosunku sta ym nazywane s sk adnikami atmosfery, natomiast ga...

Turystyka zrównoważona

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Durydiwka
 • Turystyka zrównoważona
Pobrań: 308
Wyświetleń: 4767

-Konwencja w sprawie zmiany klimatu -Konwencja o różnorodności biologicznej -Zasady w sprawie lasów W skali...