Zmętnienie - strona 15

Zawartość chemiczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Szczapa
 • Analiza żywności
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1211

jako koloid ochronny zapobiega zmętnieniu roztworu wskutek koagulacji wodorotlenku magnezowego W celu...

BARWNIKI CHLOROPLASTÓW

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1946

wartości absorbancji do poniższych wzorów. Wartość A750 traktować jako poprawkę na zmętnienie. chl...

Mikrobiologia - wykład 10

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2128

kwaśne; zakres pH 3,0 – 7,5  Typy wzrostu drożdży w pożywce płynnej • • • • • zmętnienie i sedymentacja...

Wirusologia - wykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wirusologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1323

i nie obserwuje jej się w warunkach naturalnych. Przejściowe zmętnienie rogówki „blue eye” może wystąpić...

Analiza jakościowa wody-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Elżbieta Grochulska-Segal
 • Systemy odnowy wody
Pobrań: 154
Wyświetleń: 980

ściekami. Dopuszczalne zmętnienie wód użytkowych nie może przekraczać 1mg SiO2/dm3. Jako jednostkę mętności...

Badanie fizyczne wody-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Kwiecińska
 • Chemia wody i powietrza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

ściekami. Dopuszczalne zmętnienie wód użytkowych nie może przekraczać 1mg SiO2/dm3. Jako jednostkę mętności...