Zlodowacenie - strona 19

Tatrzański pn referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • dr Barbara Woś
 • Turystyka na obszarach chronionych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2338

z deniwelacjami do 1700 m. Obecny wygląd Tatry zawdzięczają głównie zlodowaceniu w plejstocenie. W okresie...

Łańcuch Tatrzański

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sergiusz Toczek
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1127

działalność lodowców w epoce plejstocenu (od ok. 900 tys. lat temu). Trzy razy ulegały zlodowaceniu. W efekcie...

Wykład z geologii o denudacji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Andrzej Krawczyk
 • Geologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2408

geologiczny wybije się na pierwszy plan. W obszarze zlodowaconym będzie to lodowiec, na pustyni wietr...

Hipotezy mobilistyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

zlodowaceń; tylity; na podstawie pozostawionmych przez lądolód wygładów i zadziorów określono kierunek...

Geologia - Wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

. W tym czasie na gondwanie miało miejsce zlodowacenie. Na przełomie karbonu dolnego i górnego miała miejsce...

Wykład z geologii o lodowcach

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Andrzej Krawczyk
 • Geologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1883

i Morskie Oko). Doliny zlodowacone (żłoby) - lodowce same nie tworzą dolin, mogą zajmować te, które zostały...