Zlodowacenie - strona 18

Geologia - skały

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 784
Wyświetleń: 1617

. Prawie cała Polska, z wyjątkiem Karpat, zastoisko warszawskie podczas zlodowacenia środkowopolskiego. Sedymentacja...

Egzamin z geologii

 • Politechnika Gdańska
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

jest związane z deglacjacją lądolodu ostatniego zlodowacenia. Wody z topniejącego lądolodu, który pozostał...

Egzamin z nauki o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

dwa razy nośność rośnie 4 razy. 99. Scharakteryzuj Wisłę. Jest wynikiem ostatniego zlodowacenia. Powstawała...

Geografia regionalna świata - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2891

i różne rozmiary współczesnego zlodowacenia     Andy Północne - ciągnące się od wyspy Trynidad i Morza...

Równowaga atmosfery - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Anna Barbara Zwoździak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1540

planety ziemi: -zlodowacenie ma duży wpływ na klimat, -CO2 emitowane przez wulkany i pył wulkaniczny...

Największe wzniesienia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Jach
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1463

suma opadów, śnieg utrzymuje się 120 dni. Biogeografia Polski Schyłek zlodowacenia Wisły to początek...