Zlodowacenie - strona 10

Wykład - Czas geologiczny

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Krystian Karol Probierz
 • Geologia ogólna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

. Warwochronologia - polega na badaniu deglacjacji zlodowacenia skandynawskiego na postawie ilości warw w jeziorach...

Młodszy Paleozoik-charakterystyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Marek Jońca
 • Geologia historyczna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1232

; Subsydencja i izostatyczne podnoszenie; Glacjacja - kolejne zlodowacenie: Glacjacja późnego DEWONU (obszary...

Fizjografia - wykład 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewska
 • Fizjografia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1386

( plejstocen, holocen w okresie czwartorzędu) Wiek ( piętro) zlodowacenie skandynawskie w plejstocenie...

Europa - ściąga

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1288

zlodowacenia, w Szwecji, Finlandii i na nizinach przylegających do Bałtyku od południa i wschodu); WULAKNICZNE...

Afryka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2065

zlodowacenia).  Pod koniec jury i w kredzie na obszarze Afryki pd. były silne zjawiska wulkanizmu eksplozywnego...

Egzamin Geomorfologia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Klementowski
 • Geomorfologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

ostatniego zlodowacenia powstanie i rozwój Bałtyku, rozwój ludzkiej cywilizacji. 4. Orogenezy Karpat...

Europa - podstawowe dane

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

) ma zróżnicowaną rzeźbę; kształtował się on w znacznym stopniu pod wpływem zlodowacenia plejstoceńskiego...