Zlodowacenie - strona 11

Geomorfologia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2835

zlodowacenia pokrywowe (niezależne od rzeźby podłoża) lądolody - Antarktyda, Grenlandia - duża wypukła tarcza...

Australia - ściąga

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1148

./ W Australii występują utwory zlodowacenia karbońskiego./ Australia aż do kredy wchodziła w skład lądu...

Geomorfologia i gleboznawstwo - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Kazimierz Wróblewski
 • Geomorfologia i gleboznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2485

) INTERGLACJAŁ przerwa w zlodowaceniu, las mieszany tundra-tajga-las mieszany ŚNIEG-CYRK-FIRN-LÓD FIRNOWY-LÓD...

Rodzaje zasilania - rzeki - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1358

zlodowacenia reżim deszczowy (max - zima) - wezbrania w I i II (obecnie nawet w XII przesunięcie) reżim prosty...

Klimat i świat roślinny Azji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

(w większości obszar występowania wiecznej marzłoci). Współczesne zlodowacenie wAzji zajmuje ok. 118 tys. km2...

Australia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1337

morenowa (z prekambryjskiego zlodowacenia). Miąższość tych osadów jest bardzo duża. Jeden poziom gliny...