Zjednoczenie Włoch służba zdrowia - strona 20

Instytucje Unii Europejskiej

 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3381

, W. Brytania, Niemcy i Hiszpania mają po dwóch. Przewodniczący Komisji (obecnie Włoch - Romano Prodi) wybierany...

Powszechna historia prawa - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Marian Klementowski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 826
Wyświetleń: 4186

przyśpieszającym jednoczenie mogły być zasady prawa lennego (charakterystyczne dla zjednoczenia we Francji – pewne...

Gryegiry XII i ultramontanizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

ten Mazziniego tkwił w starym ruchu risorgimento dążącym do zjednoczenia Włoch. Rewolucja lipcowa we Francji. (27...

ONZ - informacje podstawowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1211

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH I Główne organy Narodów Zjednoczonych - lista członków w 2003 r...

Organizacja Narodów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1148

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH I Główne organy Narodów Zjednoczonych - lista członków w 2003 r...

Ustrój w przyszłości - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Unia Europejska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

, że żadna inna organizacja międzynarodowa nie dokonała aż tak daleko idącego zjednoczenia, które w skutek przekształciłoby...