Powszechna historia prawa - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 4725
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powszechna historia prawa - wykłady  - strona 1 Powszechna historia prawa - wykłady  - strona 2 Powszechna historia prawa - wykłady  - strona 3

Fragment notatki:
...Ramy chronologiczne:
• państwo feudalne – od 476 r. (upadek Cesarstwa Zachodniego)
Ustrój społeczno-polityczny, w którym podstawą stosunków produkcji była ziemia należąca
do rycerstwa, ale użytkowana przez poddanych chłopów,
• państwo konstytucyjne
W zakresie historii ustroju właściwe czasy nowożytne powszechnie wiążą się z pojęciem
państwa konstytucyjnego. Jest to termin bardzo szeroki, oparty wyłącznie na jednym
kryterium formalnoprawnym. W obrębie państwa konstytucyjnego znajdują się jednakże
różne formy rządu i reżimy polityczne, często diametralnie odmienne. Jedno, co je łączy, to
posiadanie ustawy zasadniczej. Geneza państwa konstytucyjnego była ściśle związana z
przeobrażeniami społeczno-gospodarczymi przełomu XVIII/XIX wieku. Warstwą dążącą do
ich przeprowadzenia było przede wszystkim mieszczaństw....


....Drugą władzą jest król (rex). Nie był to jednak król państwa szczepowego, lecz jego członków,
np. rex Francorum (król Franków, a nie Francji).
Władcy słowiańscy używali natomiast tytułu książęcego, co najwyżej – jak na Rusi –
wielkoksiążęcego.
Instytucja króla wywodziła się bezpośrednio od zwierzchniego dowódcy wojskowego,
wybieranego spośród najdzielniejszych i najzdolniejszych wojowników. Wybierał go wiec, z
reguły spośród członków arystokracji rodowej. Symbolem wyboru króla było podniesienie jego
osoby na tarczy, w obecności zgromadzonych na wiecu zbrojnych.
W okresie demokracji wojennej uprawnienia króla były niewielkie. Zasadniczo należało do nich:
przewodzenie wiecowi, realizacja jego uchwał oraz dowództwo wojskowe. Kompetencje te
stopniowo wzrastały kosztem uprawnień wiecu oraz rozciągania władzy nie tylko na członków
własnego szczepu, lecz wszystkich zamieszkujących państwo.
Nastąpiła zmiana charakteru władzy królewskiej. Monarcha zaczął uważać swe państwo za...

POWSZECHNA HISTORIA PRAWA 
(kompilacja skryptu z umcs.net.pl i własnych notatek 2007/2008 wspomagana podręcznikiem Maciejewskiego) 
 prowadzący wykład - dr hab. Prof. Marian Klementowski (4. piętro, pokój 416) Podręczniki polecane przez prof. Klementowskiego: - Michał Sczaniecki „Powszechna historia państwa i prawa” (część dotycząca państwa feudalnego i konstytucyjnego), - Katarzyna Sójka-Zielińska „Historia prawa” (część dotycząca państwa totalitarnego), - Tadeusz Maciejewski „Powszechna historia ustroju i prawa”, - Marek Wąsowicz „Historia ustroju państw Zachodu - zarys wykładu”, - Edmund Klein „Powszechna historia państwa i prawa”, - Stanisław Grodziski „Porównawcza historia ustrojów państwowych”  Dodatkowe: - Franciszek Ryszka „Państwo stanu wyjątkowego” rozdział dotyczący zmian w prawie karnym i postępowaniu cywilnym, - Kazimierz Zamorski, Stanisław Starzewski „Sprawiedliwość sowiecka” kilka pierwszych rozdziałów   Ramy chronologiczne: 
•  państwo feudalne – od 476 r. (upadek Cesarstwa Zachodniego) 
Ustrój społeczno-polityczny, w którym podstawą stosunków produkcji była ziemia należąca do rycerstwa, ale użytkowana przez poddanych chłopów, •  państwo konstytucyjne 
W zakresie historii ustroju właściwe czasy nowożytne powszechnie wiążą się z pojęciem państwa konstytucyjnego. Jest to termin bardzo szeroki, oparty wyłącznie na jednym kryterium formalnoprawnym. W obrębie państwa konstytucyjnego znajdują się jednakże różne formy rządu i reżimy polityczne, często diametralnie odmienne. Jedno, co je łączy, to posiadanie ustawy zasadniczej. Geneza państwa konstytucyjnego była ściśle związana z przeobrażeniami społeczno-gospodarc ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz