Zjednoczenie Niemiec - strona 11

Zbrojny pokój w Europie (1871-1914)

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3199

„Zbrojny pokój” w Europie (1871—1914) Okres historyczny od Zjednoczenia Niemiec do rozpoczęcia...

System partyjny Niemiec

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Magdalena Campion
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4816

z SPD. Po zjednoczeniu Niemiec partia pozostawała w koalicji rządzącej Z CDU/CSU do 1998. Wśród...

Ustrój polityczny RFN

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1211

z RFN 10. 1990 - zjednoczenie Niemiec ( obowiązująca konstytucja RFN z 1949 ) Konstytucja RFN...

Niemcy - XIX I XXw. - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1267

się klęski Napoleona rozwinął się niemiecki ruch wolnościowy - domagał się zjednoczenia Niemiec i nadania...

Sytuacja Niemców 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

. Ich program podkreślał potrzebę zjednoczenia Niemiec. 29 stycznia 1955 odbyła się manifestacja w kościele Św...

Geografia polityczna-wykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 917

tych zabiegów państwo nie musi czynić. Zjednoczenie Niemiec w sensie prawnym była to inkorporacja RFN...

Rozszerzanie strefy euro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1274

i Portugalia 1990 => "ciche rozszerzenie", Zjednoczenie Niemiec, czyli rozsz. o NRD 1995 => I rozszerzenie UE...

Liberalizm gospodarczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Broński
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1981

do zjednoczenia Niemiec stoi już tylko Francja. W 1870 roku wojna Prus i Francji(przegrana Francji) W 1871...