Zgromadzenie Ogólne ONZ - strona 4

Sądownictwo

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Drobnik
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1281

jest odnawiana. Sędziowie mają prawo do bezpośredniej reelekcji. Wyboru dokonuje Zgromadzenie Ogólne ONZ i RB OZN...

Wykład - Odpowiedzialność za zbrodnie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

Wojskowego w Norymberdze. W listopadzie 1946 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ zaleciło umieszczenie artykułu 6...

Prawo międzynarodowe - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

; Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1970 r. o zasadach stosunków międzynarodowych: - zakaz użycia siły...

Ochrona praw człowieka w ONZ

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

tylko kompetencją danego kraju POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA Uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne...

Wykład - Sekretarz Generalny i Sekretariat ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 609

funkcjonariuszem ONZ. Jego wyboru dokonuje Zgromadzenie Ogólne ONZ działające na zalecenie Rady Bezpieczeństwa...

Wykład - Rejestracja traktatów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

Rejestracja traktatów Regulowana jest przez art. 102 KNZ, Regulamin Zgromadzenia Ogólnego ONZ...

Rozwój zrównoważony- pojęcie i definicja

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Danuta Sochacka
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

(a nie jednorazowych) pożytków. W 1969 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ podjęło inicjatywę opracowania Raportu o stanie...