Zgromadzenie Ogólne ONZ - strona 3

Wykład - Nabycie i ustanie członkostwa ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 665

- kiedy państwo rażąco łamie postanowienia Karty NZ. Decyzję podejmuje Rada Bezpieczeństwa i Zgromadzenie Ogólne...

Rada społeczno-gospodarcza ONZ - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Rada społeczno-gospodarcza ONZ. Składa się z 54 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ...

Sekretarz generalny ONZ - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Sekretarza Generalnego są stale rozszerzane. Sekretarza Generalnego powołuje Zgromadzenie Ogólne ONZ...

Wykład - Siedziba i budżet ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

. Budżet ONZ jest uchwalany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jest on finansowany ze składek członkowskich...

Instytucje ONZ

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2121

ZNACZENIE ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ONZ, RADY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ INNYCH GŁÓWNYCH INSTYTUCJI...

Karta Narodów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071

- jest to rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 10 grudnia 1948r. Nie jest to umowa międzynarodowa lecz akt...