Zebrzydowscy - strona 5

Staropolka - kolokwium

  • dr Jacek Kwosek
  • Historia literatury polskiej średniowiecza i renesansu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

przejawem był rokosz Mikołaja Zebrzydowskiego. KRONIKI Dzieła historyczne, kronikarskie, były doskonałym...

Geografia ekonomiczna wprowadzenie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 980

i Krakowem, ważnymi ośrodkami kultu religijnego są też m.in. Kalwaria Zebrzydowska, Licheo, Warszawa, Piekary...

Ekologia - opracowanie pytań

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • dr Sławomir Antkiewicz
  • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 588
Wyświetleń: 7203

Dziedzictwa Kulturowego i Narodowego? - Puszcza Białowieska (PN) - Stare Miasto W-wa - Kalwaria Zebrzydowska...

Historia sztuki w Polsce

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • prof. dr hab. Aleksander Jankowski
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4319

Na 49 stronach autor zamieścił streszczenie opracowania J. Kębłowskiego pt. "Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności". W notatce znalazło się omówienie, w formie wypunktowania, takich zagadnień jak: wiek X – XII, sztuka przedromańska i romańska; wiek XIII – X...