Zdrowie publiczne - strona 418

Płatnik składek

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1568

- w stosunku do osób pobierających te stypendia, o) minister właściwy do spraw finansów publicznych...

Przewodnictwo cenowe

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302

- stanowi kompleks działań mających na celu uzyskanie zrozumienia i zaufania opinii publicznej wobec...

Dowód z dokumentu - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

im przez ustawę spraw z dziedziny administracji publicznej. Dokumentom urzędowym przysługuje domniemanie...

Wywieranie wpływu na ludzi

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700

powodzenia: aktywny i publiczny charakter, musi wymagać pewnego wysiłku, powinno mu towarzyszyć przekonanie...

Przedsięwzięcia antyinflacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1897

na rynku, należą do nich: Przedsięwzięcia uruchamiające dług publiczny tj. pożyczki państwowe, obligacje...

Doktryna suwerenności monarszej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. J. Justyński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

Sprawowanie władzy zgodnie z zasadami sprawiedliwości bożej i naturalnej Publiczny charakter władzy...

Utopia renesansowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. J. Justyński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 966

niewielkiej pracy, produkty rozdzielane centralnie i konsumowane wspólnie, opieka zdrowotna publiczna Rygoryzm...

Kontrolna aktywność państwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

społeczeństwa (badania opinii publicznej) Spełnianie kryteriów zdrowej gospodarki (np. kryteria konwergencji...

Formy przetargu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1316

nieruchomości publicznej w trybie rokowań następuje po 2 nieskutecznych przetargach ! W rokowaniach cenę...

Prawo geodezyjne i kartograficzne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią...