Zdrowie publiczne - strona 419

Treść mapy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Polna
 • Kartografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1204

. nazwy ulic i oznaczenia dróg publicznych. Do elementów sieci uzbrojenia zalicza się : 1. urządzenia...

Dokumenty planistyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1778

jest dokumentem wiążącym dla organów administracji publicznej koncepcja ta powinna stanowić punkt wyjścia dla prac...

Więź społeczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 182
Wyświetleń: 966

członkowie grup otrzymują uprawnienia do wykonywania czynności publicznych dla zaspakajania potrzeb...

Nawierzchnia obiektu mostowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

, o grubościach określonych na podstawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne...

Etyka dla dziennikarzy - wykład 11

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. Krystyna Czuba
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

6)     elektroniczna opinia publiczna 7)     słowo - narzędziem manipulacji (jako klucze...

SYSTEM BANKOWY - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Józef Kannenberg
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

bilansu handlowego między współpracującymi krajami multilateralne - BANK CENTRALNY - instytucja publiczna...