Dowód z dokumentu - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dowód z dokumentu - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

DOWÓD Z DOKUMENTU Dokumentem w rozumieniu kodeksu jest każdy przedmiot zapisany pismem, który przekazuje jakieś informacje (na papierze, na drewnie, na metalu, itp.). Inne dokumenty, jak np. rysunki, plany zalicza kodeks do innych środków dowodowych i zaleca stosować do nich odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz o dowodzie z dokumentu. Dowód z dokumentu korzysta z pierwszeństwa względem innych dowodów.
Kodeks rozróżnia:
dokumenty urzędowe - sporządzone w przepisanej prawem formie, przez powołane do tego organy państwowe, w zakresie działania tych organów. To samo odnosi się do dokumentów sporządzonych przez organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze lub inne organizacje społeczne w zakresie zleconych im przez ustawę spraw z dziedziny administracji publicznej. Dokumentom urzędowym przysługuje domniemanie autentyczności tj. pochodzenia do wskazanego organu oraz domniemanie zgodności treści dokumentu ze stanem rzeczywistym;
dokumenty prywatne - każdy dokument, który nie jest dokumentem urzędowym, jest dokumentem prywatnym. Dokument prywatny stanowi oświadczenie woli osoby, która dokument ten podpisała. Dokumentom prywatnym przysługuje domniemanie autentyczności. UWAGA! Domniemania dla dokumentów (oba rodzaje) są wzruszalne - ciężar dowodu spoczywa na tym, kto domniemanie obala (patrz art. 253 zd. 2 Kpc). Ustawodawca zapobiega jednak nadużywaniu zarzutów co do obalania ww. domniemań - art. 255 Kpc: Strona, która w złej wierze lub lekkomyślnie zgłosiła zarzuty przewidziane w art. 252 i 253, podlega karze grzywny. Wysokość grzywny należy oceniać według treści art. 163 § 1 zd. 1 Kpc: Jeżeli kodeks przewiduje grzywnę bez określenia jej wysokości, grzywnę wymierza się w kwocie jednego tysiąca złotych. Każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla sprawy, chyba że dokument zawiera tajemnicę państwową. Przeprowadzenie dowodu z dokumentu polega na zapoznaniu się sądu i stron z treścią dokumentu. Odbywa się to w ten sposób, że sąd przegląda i odczytuje dokument na rozprawie, po czym czyni o tym wzmiankę w protokole. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz