Zdrowie publiczne - strona 345

Europejska karta samorządu lokalnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2093

i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do zarządzania częścią spraw publicznych...

Oświata powojenna - odbudowa szkolnictwa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

administrację szkolną. We wrześniu 1944 wydano pierwsze Wytyczne organizacji publicznych szkół powszechnych...

Test 3 z 4- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 609

zagrożeniem dla dyskursu publicznego jest: technokratyzm nieograniczona władza państwa despotyzm opinii...

System podatkowy- definicja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1393

: zapewnia środki finansowe na pokrycie wydatków publicznych; umożliwia makroekonomiczne kształtowanie popytu...

Umowy.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo autorskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

(przykładowe): - wykonywanie kopii - wprowadzanie do obrotu - publiczne odtworzenie - użyczenie lub najem...

Polityka podatkowa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1365

, jednostronność ustalania, pieniężna forma- najbardziej powszechna danina publiczna, pobierana na rzecz państwa...

Finanse publiczne- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jolanta Gałuszka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Finanse publiczne dr Jolanta Gałuszka Wykład 8 Budżet państwa - instytucja ekonomiczna, prawna...