Zdrowie publiczne - strona 344

Ideologia państwa dobrobytu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. J. Justyński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 875

kontrolująca rozwój przemysłu i cen gotowych produktów, roboty publiczne, zasiłki dla bezrobotnych Brandeis...

Międzynarodowe prawo gospodarcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2436

-prawo to nie jest częścią prawa m-dowego publicznego czy prawa m-dowego prywatnego -na m-dowe prawo...

Międzynarodowe prawo ochrony człowieka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 868

ich ochronie -źródłami prawa są przede wszystkim źródła prawa międzynarodowego publicznego o zasięgu...

Starożytny Rzym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1561

się centrum życia publicznego i społecznego. Wokół forum wznosiły się świątynie i inne budowle które pełniły...

ŚRODKI PENALNE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1897

karnymi są: 1) pozbawienie praw publicznych, 2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania...

E-commerce -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Ryszard Wolny
 • Nowoczesne technologie sprzedaży
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1253

) - Rozwiązania B2G dają możliwość przedsiębiorstwu budowy trwałych związków z administracją publiczną, ubieganie...

Operacje otwartego rynku -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Irena Pyka
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1022

wartościowych publicznych i prywatnych, dopuszczonych do tych transakcji Publiczny obrót  „na giełdzie...