Porwanie konstytucji marcowej i kwietniowej i lipcowej -PRL

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Porwanie konstytucji marcowej i kwietniowej i lipcowej -PRL - strona 1

Fragment notatki:

Konst.
Marc. -17.03.1921-władza ustawodawcza ponad władzą wykonawczą, trójpodział władzy
-dwuizbowy Parlament na 5 lat w wyborach powszechnych, równych, tajnych.
-czynne prawo wyborcze 21 (Sejm) 30 (senat), bierne 25 i 40
-Sejm 444 posłów, Senat 111 Senatorów
-W razie konieczności Prezydenta miał zastępować marszałek Sejmu. Władza wykonawcza ograniczona.
-Rozdział o prawach obywatelskich bardzo rozbudowany, konstytucja gwarantowała ochronę życia, wolności, nietykalności i mienia obywateli bez różnicy pochodzenia, płci, narodowości, rasy czy religii. Potwierdzono wolność słowa, sumienia i zrzeszania się. Wierność wobec państwa, przestrzeganie prawa, służba wojskowa, świadczenia publiczne ustanowione prawem.
Kwiet. -23.04.1935-władza wykonawcza ponad władzą ustawodawczą (niezależny rząd), trójpodział władzy
-Parlament na 5 lat, Sejm powszechny, Senat - 1/3 mianowana przez Prezydenta, 2/3 wybór niepowszechny przez elitę
-czynne prawo wyborcze 25 (Sejm), bierne 30
-Sejm 208 posłów, Senat 96 Senatorów
-W razie konieczności Prezydenta miał zastępować marszałek Sejmu. Prezydent władza wykonawcza nadrzędna.
-Artykuły o prawach i obowiązkach obywateli potraktowano pobieżnie, przy czym podkreślono obowiązek wierności wobec państwa, obowiązek jego obrony i ponoszenia ciężarów publicznych.
Lipc. PRL
-22.07.1952-władza ustawodawcza (Sejm) ponad wszystkim, zniesienie trójpodziału władzy i urzędu prezydenta (zasada jednolitości władzy).
-Organy władzy państwowej: nie określono dokładnie trybu pracy Sejmu na 4 lata z wyborów, Rada Państwa, rady narodowe
-czynne prawo wyborcze 18 (rady narodowe i Sejm), bierne 18 i 21, (wojskowi mają oba prawa)
-Sejm 460 posłów
-brak prezydenta. Władzę wykonawczą ma Rada Państwa i Rady Ministrów, moc wydawania dekretów z mocą ustawy ale wymagały zatwierdzenia na sesji Sejmu.
-Bardzo rozbudowany rozdział o prawach i obowiązkach obywateli. Pozbawiono gwarancji wszelkich swobód obywatelskich. Przestrzeganie socjalistycznej dyscypliny władzy, strzeżenie tajemnicy państwowej i czujność wobec wrogów narodu. Obrona Ojczyzny jest najświętszym obowiązkiem każdego obywatela.
-”W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej władza należy do ludu pracującego miast i wsi”. W rzeczywistości podporządkowana władzy ludowej nie powołanej przez naród.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz