Zdrowie publiczne - strona 227

Nauka o państwie i prawie - wykłady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 560
Wyświetleń: 4620

i utrzymanie porządku publicznego. Państwo i jego instytucje aby podołać temu zadaniu muszą mieć możliwości...

Działalność gospodarcza - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288

, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a takŜe ochrony środowiska”. Są to tzw. przedmiotowe warunki...

Zgromadzenie Narodowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 784

, dokonania oceny niezdolności Prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia oraz rozpatrzenia...

Planowanie przestrzenne-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Leonard Śledziewski
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1904

- usystematyzowane oddziaływanie władz publicznych (rządowych i samorządowych) na przestrzenne zachowanie podmiotów...

Służba Cywilna - Korpus Służby Cywilnej

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • Nauka administracji
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3577

o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Szef służby cywilnej...