Zdrowie publiczne funkcje - strona 153

Wyjaśnienie pojęcia rachunkowość

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Ewa Maria Kamińska-Tchórzewska
 • Rachunkowość
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1946

finansów publicznych. Rolnicza. Rachunkowość jednostek non profit itd. Funkcje rachunkowości: Funkcja...

Podsumuwująca notatka.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1568

. = publiczny (etc.) Funkcja polit. - ogół skutków/konsekwencji działalności jakiegoś podmiotu (np. instytucji...

Wypadek drogowy ( Art. 177 )

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

- każdy użytkownik drogi publicznej kieruje się domniemaniem, że inni uczestnicy drogi postępuje zgodnie z przepisami...

Prawo karne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo karne
Pobrań: 903
Wyświetleń: 1981

starszego stopniem. § 19. Osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu...

Pedagogika opiekuńcza-Domy Dziecka

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • dr Grażyna Miłkowska
 • Pedagogika opiekuńcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

finansowanych ze środków publicznych, c)podręczniki i przybory szkolne; ZADANIA DOMU DZIECKA I ICH FUNKCJE...

Praca menedżera

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1064

, ochrony zdrowia, edukacyjna, itp. Organizacje mniejsformalizowane to różnego typu stowarzyszenia społeczne...

Droga publiczna - pojęcie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

korzystania z niej przez każdego zgodnie z jej przeznaczeniem. Drogi publiczne ze względu na funkcje dzielą...