Zdrowie publiczne funkcje - strona 152

Państwo opiekuńcze

 • mgr Marcin Kędzierski
 • Politologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

publiczne, dopłaty ze strony państwa). Na dodatek masowe skutki na zdrowiu po wojnie spowodowały znaczne...

Sytuacja kryzysowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

, Clark, 1981) - ludzie obserwują innego człowieka, którego zdrowie lub życie jest zagrożone...

Prezentacja wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1064

czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne...

Polityka zatrudienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Łukasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302

jednocześnie jej inte­gralnym i instrumentalnym podsystemem. Podstawowe funkcje polityki zatrudnienia...

Skrypt do egzaminu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

w wykonywaniu jego ról (funkcji) organizacyjnych i osiąganiu osobistych celów  Tworzenie odpowiednich struktur...

Skrypt do egzaminu - zasoby ludzkie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 630

w wykonywaniu jego ról (funkcji) organizacyjnych i osiąganiu osobistych celów  Tworzenie odpowiednich struktur...

Wykład - władze lokalne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która w tym okresie pełni funkcję...