Zdrowie publiczne a choroby cywilizacyjne - strona 6

Przestrzeń publiczna - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • dr Krystyna Gutowska
  • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1092

oraz zapobiega chorobom cywilizacyjnym[2]. Rekreacja z założenia jest aktywnością dobrowolną. Jej formy wynikają...

Medyczne teorie stresu

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1799

korelują ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, są predykatorem chorób cywilizacyjnych. Wadą jest trudność...

Psychologia zdrowia-skrypt

  • Uniwersytet Łódzki
  • prof. dr hab. Janina Ogińska-Bulik
  • Psychologia zdrowia
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 3017

do rozumienia zdrowia i choroby poprzez prowadzenie badań podstawowych i klinicznych oraz integrowanie wiedzy...