Finanse publiczne a finanse prywatne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne a finanse prywatne - strona 1

Fragment notatki:

Finanse publiczne a finanse prywatne.
Cechy finansów publicznych:
-są tworzone na podstawie władztwa państwa lub innego podmiotu publicznego
-metody zarządzania publicznymi środkami finansowania bazują na politycznych decyzjach i procedurach administracyjnych a nie metodach rynkowych (równorzędnych albo umownych).
-Wysoki stopień reglamentacji prawnej uregulowania prawnego (prawo powinna mieć charakter służebny wobec funduszy publicznych).
-Co najmniej jeden z podmiotów uczestniczących w stosunkach finansowych jest podmiotem prawa publicznego a zatem stosunki finansowe oparte są na zasadzie władztwa (przymusu) i podporządkowania.
Cechy finansów publicznych- skierowane na realizację interesu publicznego (czyli ogół społeczeństwa) a nie na zaspokajanie potrzeb indywidualnych,
-rozmiarami swymi w skali kraju przewyższają z zasady zasoby i środki podmiotów prywatnych.
-Operacje finansowe dokonywane w zakresie finansów publicznych, rzutują na ogólną równowagę finansową państwa
-wielkość i strukturę publicznych środków publicznych oraz kontrolę nad nimi ustalają organy stanowiące władzę publiczną
-mają charakter scentralizowany i zdecentralizowany
Funkcje finansów publicznych-utożsamiane z funkcjami państwa lub wspólnot samorządowych- koniecznością ingerencji podmiotu publicznego w gospodarkę gdy zawodzi mechanizm rynkowy.
Funkcję stanowią istotę, najważniejsze cele, zadania, które realizują finanse publiczne najogólniej ujmując finanse publiczne pełnią 3 funkcje:
-funkcja alokacyjna
-funkcja redystrybucyjna (rozdzielcza)
-funkcja stabilizacyjna
funkcja alokacyjna- fundusze publiczne służą alokacji zasobów (pracy kapitału) w gospodarce między różne zadania. Istotą funkcji jest doprowadzenie do takiego rozdziału zasobów, który doprowadziłby do podniesienia ogólnego dobrobytu. Z omawianą funkcją nierozerwalnie wiąże się zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa, czyli finansowanie dóbr publicznych, niwelowanie różnic w dochodach jednostek, odnowa zdrowia obywateli, zapewnienie edukacji itp.
funkcja redystrybucyjna- polega na niejako komplementarnym do pierwotnego podziału dochodu i majątku w gospodarce, gdy pierwotny mechanizm rynku nie odpowiada preferencjom społeczeństwa i przy wykorzystaniu przymusowych instrumentów finansów publicznych.
Płaszczyzny przepływu publicznych środków finansowych:
-terytorialna- między częściami (regionami) kraju
-podmiotowa- między dysponentami środków budżetowych, dysponentami a podmiotami gospodarczymi i obywatelami między krajem a zagranicą
-przedmiotowa- między sferą produkcji i konsumpcji, spożycia i inwestycji lub oszczędności, między gałęziami gospodarki


(…)

… określa poziom udziału finansów publicznych w PKB.
Adolf Wagner Prawo wzrastających wydatków Wagnera - zwrócił uwagę na szybciej rosnące potrzeby publiczne niż indywidualne (jako następstwo rozwoju cywilizacyjnego) i konieczność podejmowania przez państwo nowych funkcji i obowiązków wobec zbiorowości, szczególnie, gdy „niewidzialna ręka rynku” zaczęła zawodzić.
Finanse publiczne- okreslane…
… ilościowe w gospodarce)
Bilans płatniczy- zestawienie transakcji ekonomicznych pomiędzy rezydentami i nierezydentami danego kraju(wszystkie inwestycje).
Organ finansów to prezes NBP
Wzrost gospodarczy-opisuje zmiany ilościowe, mierzony relacja PKB.
Instrumenty interwencji państwa:
-podatki (np.. stawki podatkowe, zwolnienia, ulgi inwestycyjne)
-wydatki (np. związane z pracami inwestycyjnymi)
W literaturze
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz