Zdarzenie prawne podział - strona 256

Dowody i postępowanie dowodowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 791

domniemaniu. Domniemania prawne wiążą sąd tak długo, jak długo nie zostaną obalone. Podział: W świetle Kpc...

Pośrednictwo ubezpieczeniowe- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Mirosław Pacud
 • Pośrednictwo ubezpieczeniowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029

gwarantujące im godziwe wynagrodzenie za doradztwo. Jednak taki podział czyni tę profesję bardziej ciekawą...

Bilans finansowy przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

o saldo, będące skutkiem zdarzeń nadzwyczajnych. Mamy tu na myśli m. in. zdarzenia losowe, rezultaty...

Zarządzanie projektami - do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 2436

Zdarzenie, które ma negatywny wpływ na projekt. Możemy określić z jakim prawdopodobieństwem zdarzenie...

Wstęp do analizy, rodzaje analizy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr B. Gabriel
 • Analiza finansowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1127

. Jako, że analiza, to metoda badawcza zakładająca podział zjawisk na poszczególne ich części, mająca doprowadzid...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku

 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4431

na rynku prognozy gospodarcze własną ocenę zależności typu ryzyko / zysk. Podział ryzyka jest uzależniony...